Hjälpmedel för synen

Synhjälpmedel

Du kan få hjälpmedel om du har nedsatt syn som gör att du har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv och självständig i ditt liv.

En person läser en tidning i en läskamera
En läskamera förstorar text och bild. Det gör det lättare att läsa till exempel tidningen.

Det finns olika hjälpmedel beroende på hur stor din synnedsättning är. Ett hjälpmedel kan till exempel förstora en text eller omvandla texten till tal eller punktskrift. Du kan behöva en kombination av olika hjälpmedel.

Längre ner i texten kan du läsa om hur det går till att få ett synhjälpmedel.

Du kan läsa allmän information om hur det går till att få ett hjälpmedel här.

Olika synhjälpmedel

Här följer exempel på vanliga synhjälpmedel. 

Hjälpmedel som förstorar

Hjälpmedel för att förstora till exempel text kan exempelvis vara något av följande:

 • starka läsglasögon
 • förstoringsglas
 • luppar
 • kikare
 • apparater som förstorar text och bild och visar det på en skärm, så kallad läskamera.

Talande hjälpmedel

Det kan vara svårt att till exempel läsa tidningar och böcker eller se vilken tid klockan visar. Då finns det hjälpmedel som spelar upp text och siffror. Det kan till exempel vara något av följande:

 • daisy-spelare
 • talande klockor
 • apparater som skannar in och läser upp text, så kallad talande skanner.

Punktskrift och andra hjälpmedel för att läsa och skriva

Det finns hjälpmedel om du behöver läsa eller skriva punktskrift. Det kan till exempel vara något av följande:

 • elektriska och manuella maskiner för punktskrift
 • skrivare för punktskrift
 • skärmar och anteckningshjälpmedel.

Hjälpmedel i hemmet för att märka och mäta

Olika typer av hjälpmedel kan underlätta när du lagar mat eller gör andra vardagliga saker i ditt hem. Det kan till exempel vara något av följande:

 • talande vågar
 • talande termometrar
 • apparater som med tal beskriver färger, så kallad färgindikator
 • märkning av saker i hemmet så att du lättare ser eller känner dem, till exempel knapparna på mikrovågsugnen eller fjärrkontrollen.

Hjälpmedel för att förflytta dig och hitta

Det finns hjälpmedel så att du kan förflytta dig och hitta, både inomhus och utomhus. Det kan till exempel vara något av följande:              

 • vit käpp som hjälper dig att ta dig fram och skydda dig mot hinder, så kallad teknikkäpp
 • vit käpp som visar andra personer att du har nedsatt syn, så kallad markeringskäpp.

Synanpassning av dator

Synanpassning av datorn kan till exempel vara något av följande:

 • förstoringsprogram
 • programvara som gör om text till tal eller punktskrift.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett synhjälpmedel?

Kontakta en vårdcentral eller en optiker om du tror att du kan bli hjälpt av hjälpmedel. Läkaren på vårdcentralen eller optikern skriver en remiss till en läkare som är specialist på ögonsjukdomar.

Ögonläkaren undersöker dina ögon på olika sätt och ställer diagnos. Du får komma till regionens syncentral om du uppfyller kraven för att få synhjälpmedel som gäller i din region.

På syncentralen kan du få hjälp på olika sätt

På syncentralen finns team med optiker, synpedagog och kurator. Det kan också finnas till exempel arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och IT-tekniker. Vem du får träffa vid ditt första besök beror på vad du har för besvär.

På syncentralen kan du få hjälp på olika sätt. Du kan få tips om hur du till exempel kan använda din egen mobiltelefon, surfplatta eller dator för att underlätta din vardag, både inomhus och utomhus.

På syncentralen kan du också få praktiska råd och strategier för hur du kan göra saker i din vardag på ett annorlunda sätt. Det kan vara något av följande:

 • Ställa en timer vid matlagning för att veta när maten är färdiglagad.
 • Sätta ett gummiband på förpackningen med filmjölk för att skilja den från mjölkförpackningen.
 • Ta tandkrämen direkt i munnen i stället för att sätta den på tandborsten.
 • Sitta närmare tv-skärmen för att se bättre.
 • Använda mörkt porslin för ljus mat och tvärtom.

Du bestämmer själv vad som passar dig bäst.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete, så kallade arbetshjälpmedel.

Skåne

Vem kontaktar jag i Skåne?

Kontakta en av synmottagningarna i Skåne.

Synmottagningar i Skåne

Hur bedöms om jag får ett synhjälpmedel?

Vilket eller vilka synhjälpmedel som du kan få utreds och bestäms på syncentralen, tillsammans med dig. Personen som beslutar vilka hjälpmedel du ska få kallas för förskrivare.

Ditt behov av hjälpmedel undersöks

Förskrivaren på syncentralen undersöker dina behov av hjälpmedel. Du får berätta vad du har svårt att klara av på grund av din synnedsättning. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

En närstående kan också vara med och berätta om hur synnedsättningen påverkar ditt liv, om du vill.  

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför första mötet på syncentralen. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra. Kan du till exempel läsa din post? Hur fungerar det för dig att laga mat? Hur är det för dig när du är utomhus?

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Hur går utprovningen till?

Efter bedömningen av dina behov får du prova olika hjälpmedel, för att se vad som passar dig och dina behov bäst.

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud. Det finns även regionala riktlinjer som förskrivaren måste ta hänsyn till.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du ska få tillräcklig kunskap för att klara av att använda det hjälpmedel som du har fått förskrivet. Det är förskrivarens ansvar.

När du har lärt dig att använda hjälpmedlet hjälper förskrivaren dig att få hem det. Du kan ta med hjälpmedlet hem själv eller få det hemskickat. Det kostar ingenting om hjälpmedlet fraktas till dig.

Skåne

Fritt val erbjuds inte i Skåne

Region Skåne erbjuder inte fritt val av synhjälpmedel.

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt.  

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Det kan finnas många typer av synhjälpmedel. Det kan också finnas många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Finns det flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig ska förskrivaren informera om det. I sådana fall ska du själv få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

Vad kostar det att få ett synhjälpmedel?

Den avgift som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar i olika regioner och kommuner. Även avgifter för besök hos förskrivare, utprovning och lån av hjälpmedel varierar beroende på var i landet du bor och vilken typ av hjälpmedel du får förskrivet.

Skåne

Vad kostar det i Skåne?

Ett besök på en synmottagning, exempelvis hos en synpedagog för utprovning, kostar inget. Om du däremot skulle tappa bort hjälpmedlet eller om det blir stulet, ansvarar du själv för att ersätta det. Samma sak gäller om hjälpmedlet skadas på grund av exempelvis vårdslöshet, skadegörelse, misskött underhåll, brand och vattenskada.

Du behöver en remiss från en ögonläkare för att komma till en synmottagning.

Kan jag köpa ett synhjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder ditt hjälpmedel så länge du behöver och det fungerar som det ska.

När du får synhjälpmedlet får du också information om vem du ska kontakta om hjälpmedlet behöver underhållas och repareras.

Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka när du inte längre behöver det. Om du flyttar behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om du kan ta med dig hjälpmedlet.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet. Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Skåne

Vad händer sedan med synhjälpmedlet? - Skåne

När du tar emot eller hämtar ut ditt hjälpmedel får du information om hur du ska använda och sköta det. Det är viktigt att du följer de instruktioner som finns.

Kontakta din synmottagning om ditt synhjälpmedel inte fungerar.

Om du inte längre behöver ditt synhjälpmedel ska det lämnas tillbaka.

Om du ska flytta är det viktigt att du meddelar din förskrivare eller synmottagning din nya adress i god tid.

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta förskrivaren om du inte är nöjd med hjälpmedlet. Du kanske behöver mer träning för att använda det. Ibland kan det behövas en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, ska du kontakta chefen för syncentralen och fråga om det finns möjlighet att få träffa någon annan.

Du kan också kontakta patientnämnden som finns i varje region, om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare.

Läs om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Skåne

Glasögon- och kontaktlinsbidrag i Skåne

Ladda ner och fyll i en ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med recept och kvitto på glasögonen eller kontaktlinserna som du har köpt. Skicka ansökan till den adress som finns angiven på blanketten.

På blanketten finns mer information om:

 • vilka bidrag som är möjliga att söka
 • vilken yrkeskategori som är behörig att utfärda recept för de olika typerna av bidrag
 • hur ofta det är möjligt att ansöka om respektive bidrag.

För att bidraget ska betalas ut i början av kommande månad behöver den registreras i tid. Därför måste din ansökan vara inskickad före den 15:e i innevarande månad.

Blanketter och mer information hittar du här: Glasögonbidrag och kontaktlinsbidrag i Skåne - 1177

 

Mer på andra webbplatser

Är du optiker hittar du information om bidraget och faktureringsrutiner nedan:

Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

Mer på 1177.se

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

Synnedsättning

En synnedsättning kan finnas när du föds eller komma senare under livet. En del synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Till toppen av sidan