Hjälpmedel för förflyttning

Hjälpmedel i hemmet

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta när du ska göra saker hemma och har svårt att röra dig. Det finns bland annat hjälpmedel till toaletten och duschen, sängar som går att ställa in och hjälpmedel för att klä på sig.

Person i rullstol håller i ett anpassat dörrhandtag. Fotografi.
Ett handtag kan göra det lättare att stänga och öppna dörren. Handtag kan också göra det lättare att hålla balansen.

Här kan du läsa mer om fler hjälpmedel för förflyttning, till exempel rullatorer och rullstolar.

Det finns också många andra hjälpmedel som du kan använda hemma, beroende på vad du har för behov. Läs mer om andra hjälpmedel.

Hjälpmedel för hygien

Det finns armstöd som kan monteras på toaletten. De gör det lättare att hålla balansen.

Det finns olika hjälpmedel som underlättar när du ska gå på toaletten, duscha eller ta hand om din hud och kropp. 

Hjälpmedel till toaletten

Till toalettstolen finns olika typer av stöd som gör det lättare för dig att hålla balansen, sätta dig eller resa dig från toaletten.

Det finns till exempel:

 • armstöd
 • förhöjningar som gör toalettstolen högre.

Det finns också speciella tänger för att hålla i toalettpappret. Det underlättar när du ska torka dig efter ett toalettbesök.

Du som har svårt att röra dig från till exempel sängen kan i stället använda dig av flyttbara toalettstolar och olika typer av behållare som samlar upp kisset.

Det finns också särskilda duschar och lufttorkar som kan monteras på toaletten. Då behöver du inte använda toalettpapper. I vissa regioner kan sådana hjälpmedel i stället vara en del av bostadsanpassning.

Hjälpmedel när du ska bada eller duscha

Det finns flera olika hjälpmedel som underlättar när du ska duscha eller bada. Till duschen finns det till exempel:

 • pallar och stolar, som du kan sitta på i duschen
 • duschbord som du kan ligga på om du har svårt att stå eller sitta.

Det finns också hjälpmedel som kan underlätta för dig att komma åt hela kroppen när du tvättar dig, till exempel speciella borstar. Det finns särskilda hjälpmedel för att sköta om huden, håret och naglarna.

Anpassade kläder, skor och skydd

Det finns olika typer av kläder som är anpassade för dig som har svårt att röra dig. Det kan till exempel vara:

 • Kläder och skor som är extra lätta att ta på och av.
 • Hjälpmedel som underlättar när du ska klä av och på dig, till exempel dra på dig strumpor eller dra upp ett blixtlås.
 • Handskar och åkpåsar som är anpassade för dig som använder rullstol.
 • Strumpor och badskor som minskar risken att du halkar.

Det finns också olika typer av skydd:

 • Skydd som minskar trycket på kroppen. Det kan till exempel vara hälskydd för dig som ligger ner mycket. Skydden minskar risken för trycksår.
 • Skydd för huvud och höfter om du skulle ramla eller slå i något.
 • Skydd mot vatten, till exempel för att skydda en gipsad arm när du duschar.
 • Haklappar och skydd mot spill när du äter.

För hushållet

Hjälpmedel kan underlätta när du till exempel ska laga mat eller äta.

Hjälpmedel för att nå och öppna saker

Det finns till exempel:

 • Hjälpmedel för att öppna och stänga fönster och dörrar.
 • Hjälpmedel för att öppna förpackningar.
 • Förlängare som underlättar om du behöver nå någonting.
 • Stativ som hjälper dig att hålla föremål stadigt.

Äta och dricka

Det finns speciella tallrikar, bestick, muggar och koppar som till exempel är lättare att hålla i eller som står stadigare på bordet.  

Det finns också särskilda ätapparater som hjälper till att föra maten från tallriken till munnen.

Möbler

Det finns särskilda möbler och anpassningar till möbler som underlättar för dig som har svårt att röra dig eller förflytta dig.

Bord och stolar

Det finns till exempel:

 • Stolar där det går att justera höjden och vinkla sitsen på olika sätt.
 • Särskilda ståstolar som kan fungera som stöd när du står upp.
 • Extra höga stolar för barn och speciella golvsitsar som underlättar när barnet leker på golvet.
 • Olika möjligheter att höja upp bord eller stolar.
Med en fjärrkontroll kan du höja och sänka sängen.

Sängar, dynor och madrasser

Det finns speciella sängar och tillbehör till sängar, som underlättar när du till ska lägga dig i eller gå ur sängen.

Det finns också dynor och madrasser som avlastar kroppen från tryck. Det kan minska risken för trycksår eller att du får ont.

Här är några exempel:

 • Sängar där du kan fälla upp ryggen, så att det blir lättare att resa sig upp.
 • Sittdynor som minskar risken att du får ont eller får trycksår när du sitter.
 • Sittdynor som gör att du sitter stabilt och som ger tryckavlastning, till exempel i en rullstol.
Handtag kan monteras på till exempel dörrar så blir det lättare att öppna och stänga.

Stöd och utrustning för säkerhet

Olika typer av stöd kan hjälpa dig att hålla balansen. Vanliga stöd är olika handtag och grepp. De kan monteras där det behövs, till exempel vid sängen eller på toaletten.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel i hemmet?

Kontakta en vårdcentral eller rehabiliteringsmottagning om du vill ha ett hjälpmedel att använda i hemmet. Du kan kontakta kommunens hälso- och sjukvård om du redan har kontakt med dem.

Personalen berättar hur du ska göra för att få träffa en så kallad förskrivare, som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. En förskrivare kan till exempel vara en arbetsterapeut eller en fysioterapeut.

Förskrivaren utreder dina behov

Förskrivaren undersöker vilka behov du har och hur de påverkar dig i vardagen. Förskrivaren kan också göra ett besök hemma hos dig om det behövs, för att se hur det fungerar för dig i hemmet.

Tillsammans kommer ni fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Förskrivaren använder olika metoder för att bedöma om du har behov av hjälpmedel.

Förskrivaren kan också undersöka vad som kan göras för att anpassa din bostad

Fundera på vad du behöver

Det kan vara bra att förbereda sig innan du träffar förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra. Hur fungerar det för dig att laga mat? Hur fungerar det när du ska gå på toaletten?

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Så går utprovningen till

Du får prova olika hjälpmedel, när förskrivaren bedömt att du ska få ett hjälpmedel förskrivet. Det är för att se vad som passar dig och dina behov bäst. Vissa hjälpmedel får du prova på plats hos förskrivaren. Där finns det olika modeller och du kan få ett hjälpmedel som är anpassat för dig.

Hjälpmedlet kan levereras hem

Om hjälpmedlet finns i lager och inte behöver anpassas kan du ta med det hem direkt. Ibland behöver hjälpmedlet beställas och då kan du få hämta det senare. Det kan också levereras direkt hem till dig.

Ska hjälpmedlet användas hemma hos dig hjälper förskrivaren till med att installera det. Det kan till exempel vara en duschstol eller en säng.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Det hjälpmedel som du får utskrivet ska anpassas för dig om det behövs. Du ska också få tillräcklig kunskap för att klara av att använda det. 

Du behöver själv träna på att använda ditt hjälpmedel. Fråga om det är något du undrar över eller inte förstår hur du ska göra. Det är förskrivarens ansvar att visa hur hjälpmedlet fungerar och ge dig det stöd du behöver. Det kan ske hos förskrivaren eller hemma hos dig.

Köpa hjälpmedel själv

Ibland kan du själv behöva köpa ett hjälpmedel som du vill ha. Det kan bero på att dina behov inte bedöms vara tillräckligt stora för att du ska få ett hjälpmedel genom vården.

Förskrivaren kan ge dig råd om vilka hjälpmedel som passar och hur du ska använda dem, även om du köper dem själv. Läs mer om att köpa hjälpmedel själv.

Du har rätt att vara delaktig

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt.  

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Finns det flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig ska förskrivaren informera om det. I sådana fall ska du själv få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Den avgift som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar i olika regioner och kommuner. Även avgifter för besök hos förskrivare, utprovning och lån av hjälpmedel varierar beroende på var i landet du bor och vilken typ av hjälpmedel du får förskrivet.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder ditt hjälpmedel så länge som du behöver och så länge som det fungerar som det ska.

När du får ditt hjälpmedel får du också information om vem du ska kontakta om hjälpmedlet behöver underhållas eller repareras.

Hjälpmedlet ska oftast återlämnas när du inte längre behöver det. Om du flyttar behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om du kan ta med dig hjälpmedlet.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet. Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta den personen som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Du kanske behöver mer träning för att använda hjälpmedlet. Ibland behöver du göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, ska du kontakta chefen för mottagningen och fråga om det finns möjlighet att få träffa någon annan.

Du kan också kontakta patientnämnden som finns i varje region, om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare.

Läs mer: Om du inte är nöjd med vården

Läs mer på 1177.se

Hjälpmedel för förflyttning

Du som har nedsatt förmåga att röra dig kan ta hjälp av olika hjälpmedel för att förflytta dig. Det finns bland annat stöd för att du ska kunna gå, rullstolar om du behöver sitta ner, och olika typer av anpassningar för hemmet.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning och har problem i din bostad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget syftar till att ge dig möjlighet att fungera i din bostad.

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

Till toppen av sidan