INFEKTIONER PÅ HUDEN

MRSA – Motståndskraftiga gula stafylokocker

Du kan bära på MRSA utan att ha några besvär men bakterien kan även orsaka bland annat hudinfektion. Infektionen går ofta över av sig själv men ibland kan du behöva behandling med antibiotika. MRSA är en bakterie som är motståndskraftig mot vissa antibiotika.

MRSA är fortfarande ganska ovanligt i Sverige men är vanligare utomlands.

Vad är MRSA?

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker. Skillnaden mellan andra gula stafylokocker och MRSA är att MRSA är motståndskraftig mot vissa antibiotika. Det betyder att om du får en infektion finns det färre antibiotika som kan användas. Ett annat ord för motståndskraftig är resistent.

Det är vanligt att ha bakterier som gula stafylokocker på kroppen utan att ha besvär. Det kallas för att man är en bärare. Oftast finns stafylokockerna i näsan, i svalget eller på andra slemhinnor. Du kan också ha dem på huden, till exempel i ljumskar och armhålor.

Prover visar om du är bärare

Det är stor sannolik att bakterien försvinner om din hud är hel och du inte har några sår eller eksem. Läkaren kan kontrollera om bakterien är borta genom upprepad provtagning.

Symtom vid infektion

Att vara MRSA-bärare ger inga symtom. MRSA orsakar inte fler eller allvarligare infektioner än vanliga gula stafylokocker, men det finns färre antibiotika att behandla med.

Vid infektion orsakar MRSA sårinfektioner, bölder, eller sällsynta gånger allvarligare infektioner som sepsis

Ett infekterat sår kan göra ont, och vätska sig. Det kan bli rött eller svullet runt såret. Du kan också få feber.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har en mindre hudinfektion eller sår som är infekterat som inte läker på en vecka. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer på dig: 

  • Du har en större hudinfektion eller sår som är infekterat.
  • Du har en hudinfektion eller ett infekterat sår och samtidigt har feber.

Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Du får lämna ett prov från ett infekterat sår, slemhinnor eller skadad hud. Det kan visa om du har MRSA.

Vad kan jag göra själv?

Använd flytande tvål när du tvättar händerna och lägg om vätskande sår eller eksem. Det kan minska risken för att MRSA sprids genom infekterade sår och hudinfektioner.

Hur överförs MRSA?

MRSA kan, liksom andra hudbakterier, överföras genom direkt kontakt mellan personer. Men bakterierna kan också fastna på olika ytor som till exempel dörrhandtag. Bakterierna kan sedan föras vidare om någon tar på ytan.

En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Risken att smitta andra ökar om du har en hudinfektion, vätskande sår eller om huden är skadad.

MRSA är en del av smittskyddslagen

MRSA finns med i smittskyddslagen som en av de allmänfarliga sjukdomarna eftersom bakterierna är motståndskraftiga mot vissa antibiotika. Det innebär att läkaren ger förhållningsregler som den som är bärare av MRSA måste följa. Det kan även innebära att personer i din familj eller närhet får ta prov för att se om de bär på bakterien.

Berätta om du är bärare av MRSA när du har kontakt med vården

Du ska informera vårdpersonalen om du är bärare av MRSA i samband med besök i vården. Då bidrar du till att minska risken för att bakterierna sprids i vården. Det gör också så att du tidigare kan få rätt sorts antibiotika om du har en infektion.

Behandling

De flesta lindriga infektioner som orsakas av MRSA läker av sig själv. Ibland kan du behöva få behandling med någon typ av antibiotika.

Du som är bärare av MRSA utan symtom behöver inte någon behandling.

Till toppen av sidan