Vården i Skåne

Dina rättigheter i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Sjukvården i Region Skåne ska kännetecknas av trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor oavsett ålder, kön, social ställning och etnisk tillhörighet.

Till toppen av sidan