Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Skåne

Du kan få vissa typer av provsvar i din journal

Vissa typer av provsvar visas direkt i din journal i journaldelen som heter Provsvar. Det gäller provsvar från 2014 och framåt.

Gör så här för att se provsvar i din journal

Logga in på 1177.se, välj e-tjänsten Journalen och välj sedan journaldelen som heter Provsvar. Till exempel kan du se dina provsvar för:

Alla typer av provsvar visas inte i din journal

Du kan inte ännu få alla typer av provsvar i din journal. Till exempel provsvar för olika typer av virus eller bakterier visas inte i journaldelen Provsvar. 

Om du har tagit ett test för covid-19 så får du ditt provsvar i e-tjänsten för covid-19-test. Det gäller om du har beställt testet genom att logga in på 1177.se.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer kan läsa information ur din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13–15 år och vill läsa din journal via nätet kan kontakta den mottagning där du har fått vård för att få tillgång till den information som hör till den mottagningen. Din eller dina vårdnadshavare kan också få tillgång till informationen men då behöver de också kontakta mottagningen.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa barnets journal genom att logga in på 1177.se

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn på 1177.se. Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Så hittar du barnets journal

För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan inte se ditt barns journal via ombudstjänsten på 1177.se.

Så får du tillgång till journalen om ditt barn fyllt 13 år

Kontakta verksamhetschefen på den mottagning där ditt barn får vård om du behöver få förlängd tillgång till barnets journal på den specifika mottagningen efter det att hen fyllt 13 år.

Skåne

Läs ditt barns journal i Skåne

Om ditt barn har en allvarlig sjukdom kan du som vårdnadshavare ansöka om att få förlängd åtkomst till journalinformation för ditt barn upp till 16 år, via e-tjänsten Journalen. Möjligheten finns för dig som behöver fortsätta vara aktiv och välinformerad om ditt barns sjukdom, vård och hälsa.

Fyll i blanketten och lämna eller skicka den till aktuell mottagning. Blanketten fylls även i av den aktuella mottagningen. Verksamhetschefen avgör sedan om anökan beviljas eller inte, och beslutet kan inte överklagas.

Ansökan om förlängd åtkomst av journalinformation 13–15 år

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Inställningar för Journalen när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta en vårdmottagning eller någon annan mottagning om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en viss mottagning eller avdelning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning för att få hjälp med det.

Skåne

Försegla e-tjänsten Journalen i Skåne

För att försegla din journalinformation i e-tjänsten Journalen klickar du på Alternativ/Försegla konto när du är inloggad i e-tjänsten. Du kan också fylla i en blankett och skicka den till Journalservice eller kontakta dem på telefon, uppgifterna finns i blanketten.

Blankett för att försegla hela eller delar av din journalinformation

Du kan inte agera ombud eller läsa ditt barns journal

Du som är vårdnadshavare och har förseglat möjligheten att läsa hela din journal via nätet kan inte agera ombud eller läsa ditt barns journal. För att kunna göra det måste du själv ha åtkomst till din journal via nätet. Vilket du inte har om den är helt förseglad.

Bryta förseglingen

Du måste personligen besöka den vårdcentral där du är listad för att bryta din förseglade journalinformation, det går inte att göra via e-tjänsten.

Skriv ut och ta med blanketten och giltig ID-handling till vårdcentralen. Du kan också beställa blanketten via journalservice. När du kommer till vårdcentralen behöver du intyga för vårdpersonal att du inte är tvingad av någon annan att bryta förseglingen och sedan undertecknar du blanketten. Vårdpersonal styrker dina uppgifter och skickar blanketten till journalservice som bryter förseglingen.

Blankett för att bryta förseglingen 

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal så att den bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Skåne

Att spärra din journal i Skåne

Läs mer om hur du ansöker om spärr eller tar bort en spärr.

Spärra dina uppgifter i Skåne

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens journalsystem.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen som har skrivit in informationen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner ser du även information i journalen efter samtal som du har haft med 1177 på telefon. Du når din journal via nätet genom att logga in på 1177.se.

Skåne

Du som behandlats i Skåne

När du loggat in hittar du delar av din journalinformation från Region Skåne under rubriken Journalen. Du ser anteckningar från dina kontakter med vården, röntgenremisser och svar. Du ser provsvar från klinisk kemi, till exempel blod- och urinprover. Vissa vaccinationer kan du också se.

Du kan se journalinformation från den offentliga vården och även från vissa privata vårdgivare. Däremot kan du inte se information från förlossningsvården.

Om du är patient inom Psykiatri Skåne kan du se delar av dina journalanteckningar gjorda från den 28 september 2015. Är du patient inom rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri ser du journalanteckningar från den 4 februari 2019. Journalinformation för psykiatrisk heldygnsvård visas med 28 dagars fördröjning.

Framöver kommer ytterligare journalinformation visas och från fler vårdgivare i länet.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Det saknas information i min journal

I dagsläget kan du inte läsa all din information i din journal via nätet. Tjänsten är inte helt utbyggd än. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet så småningom.

Vilken information du kan läsa skiljer sig också åt mellan olika regioner och olika mottagningar.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Skåne

Beställ journalutskrift på papper

Genom att logga in i e-tjänsterna kan du beställa dina journalutskrifter på papper.

Beställ journalutskifter med e-tjänst

Du kan också ringa Journalservice och beställa papperskopior eller skicka en betällning med brev.

Telefon: 0771 - 86 66 00, måndag-fredag klockan 8-16.
Postadress: Region Skåne, Regionarkivet, Journalservice Box 24046, 224 21 Lund

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan