Skador på huvud och ögon

Brutet näsben

Näsan består av näsbenet och brosk, till exempel nässkiljeväggen som sitter mellan näsborrarna. Ett brutet näsben kan orsaka en blödning i nässkiljeväggen och leder ofta till att näsan blir sned. Du kan ibland behöva opereras.

Vanliga orsaker till skador på näsan är till exempel cykelolyckor, idrottsskador och slag mot näsan.

Symtom

Följande symtom är vanliga vid ett brutet näsben:

  • Det gör ont i näsan.
  • Näsan är svullen.
  • Näsan är sned eller ser annorlunda ut.
  • Näsan är täppt och svår att andas genom.
  • Näsan blöder.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jourmottagning om du tror att näsbenet är brutet.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Ett brutet näsben kan orsaka en blödning i nässkiljeväggen. Nässkiljeväggen består av brosk.

En läkare kan vid en första undersökning oftast konstatera om näsbenet är brutet.

Ibland kan ett brutet näsben orsaka en blödning i nässkiljeväggen som behöver åtgärdas samma dag. Du får i så fall en akutremiss till en öron-näsa-halsläkare. Behandlingen innebär att du får lokalbedövning och att läkaren senare gör ett litet snitt inuti näsan så att blodet rinner ut från nässkiljeväggen.

Det finns en risk att näsan kan bli sned om näsbenet är brutet. Läkaren kan ibland inte avgöra om näsbenet är brutet förrän svullnaden har lagt sig. Därför kan du få komma tillbaka efter några dagar för att läkaren ska undersöka näsan igen. Du kan behöva bli opererad om det visar sig att näsbenet eller brosket är brutet och att näsan är sned.

Operation av brutet näsben

En operation av ett brutet näsben görs oftast under lokalbedövning. Men ibland kan du behöva bli sövd med narkos.

De brutna bitarna rättas till med ett instrument under operationen. Inget snitt behöver göras i huden. Efter operationen tejpas ofta ett plastförband eller gipsförband på näsan. Inuti näsan får du ha kompresser som suger upp blodet. Efter ett par dagar tas kompresserna bort. Förbandet utanpå näsan sitter kvar i ungefär en vecka.

Efter operationen

Oftast gör det inte särskilt ont efteråt men om du behöver det kan du använda receptfria smärtstillande läkemedel. Du behöver inte vara sjukskriven.

Du ska inte köra bil eller cykla på operationsdagen.

Några dagar efter operationen kan du börja träna men du behöver vara extra försiktig med din näsa under den närmaste månaden. Undvik därför aktiviteter som riskerar att skada den, som till exempel bollsporter. 

De flesta som blir opererade tycker att resultatet av operationen blir bra. Ungefär hälften får en lite sned näsa. En del kan behöva göra ytterligare en operation för att rätta till näsan.

Det är vanligt att du lättare kan få nästäppa efter att brottet har läkt, även om näsan opereras.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Till toppen av sidan