Att söka stöd och hjälp

En väg in - råd kring ungas psykiska hälsa

Innehållet gäller Skåne

En väg in är det telefonnummer som barn och unga under 18 år samt närstående kan ringa för stöd och rådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

Telefon: 020-51 20 20, (vardagar 08.00-16.30)

Sjukvårdspersonal svarar och tillsammans kommer ni fram till nästa steg. Det kan innebära en bokad tid på en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Det kan också leda till en annan typ av vård eller rådgivning.

Egen vårdbegäran via e-tjänst

Du kan också skicka en egen vårdbegäran via e-tjänsterna till En väg in. Är du vårdnadshavare till ett barn under 13 år måste du tänka på att agera ombud för det barn du ska skicka en egen vårdbegäran åt.

Att agera ombud för barn

Logga in i 1177.se

 

Till toppen av sidan