Vävnadsprov och cellprov

Cellprov och vävnadsprov från bröstet

Ett cellprov eller ett vävnadsprov från bröstet behövs om du har en knöl eller annan förändring som behöver utredas mer. Läkaren tar provet med en nål. De flesta mår som vanligt efteråt.

Provet tas på en cytologmottagning, en kirurgmottagning eller en mammografiavdelning.

Förberedelser

Du som använder blodförtunnande läkemedel kan behöva göra ett uppehåll i behandlingen före ett vävnadsprov. Prata med din läkare.

Säg till läkaren före provtagningen om du har någon sjukdom som gör att du lätt börjar blöda.

Inga andra förberedelser behövs.

Så går det till

Cellprov och vävnadsprov tas på ungefär samma sätt.

Cellprov tas med en tunn nål

Du får ta av dig kläderna på överkroppen och lägga dig på en brits. Läkaren känner igenom bröstet och armhålan. Huden tvättas där provet ska tas.

Provet tas med en nål som är mellan 0,4 och 0,8 millimeter i diameter. Nålen är fäst vid en spruta och förs in i knölen eller förändringen. Läkaren flyttar nålen snabbt upp och ned under några sekunder för att suga upp celler.

Provet tas med hjälp av ultraljud eller mammografi om knölen eller förändringen inte går att känna.

Ibland behöver läkaren ta flera prover vid samma tillfälle för att resultatet ska bli bra.

Provtagningen tar några sekunder. Med förberedelser och inställningar tar det cirka tio minuter. Det tar cirka 30 minuter om provet tas med hjälp av ultraljud eller mammografi.

Vävnadsprov tas med en grövre nål

Ett vävnadsprov innebär att läkaren behöver undersöka mer än bara några celler, som vid ett cellprov. Därför är nålen lite grövre, mellan 1,2 millimeter och 2,0 millimeter i diameter.

Ibland behöver läkaren göra ett litet snitt för att kunna föra in nålen. Snittet är mellan 3 och 5 millimeter och så litet att det inte behöver sys.

Du kan få lokalbedövning

Du får lokalbedövning före ett vävnadsprov.

Du kan få bedövning i form av en salva om provet ska tas i vårtgården eller omkring vårtgården.

Kan kännas olika

En del tycker att provtagningen känns mindre än ett vanligt blodprov i fingret, andra tycker inte att det gör ont alls. En del tycker att det är obehagligt när nålen förs in.

Prata med läkaren om du är orolig. Hen kan förklara allt som ska hända. Det kan kännas lugnande.

Så mår du efteråt

De flesta mår som efter ett blodprov. Det kan kännas lite ömt och blöda lite där provet togs. Du kan få ett blåmärke.

Ovanligt med komplikationer

Kontakta mottagningen där provet togs om du får mycket ont eller bröstet blir rött efter provtagningen. Det kan vara symtom på en infektion, men det är väldigt ovanligt.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad händer sedan?

Provet skickas till en cytolog eller en patolog. Det är en läkare som är specialist på att analysera bland annat cellprover och vävnadsprover. Hen tittar på provet i mikroskop.

När får jag svar?

Oftast är svaret klart efter tre till fem dagar, men det kan variera hur lång tid det tar innan du får svaret.

Svaret skickas till den läkare som skrivit remissen för provtagningen. Den läkaren lämnar svaret till dig. Kontakta läkaren om du är orolig eller har frågor.

Vad kan ett cellprov visa?

Ett cellprov kan svara på om det finns cancerceller eller inte.

Vad kan ett vävnadsprov visa?

Ett vävnadsprov kan svara på flera frågor:

  • Är det en godartad förändring? Bör den ändå tas bort?
  • Är det bröstcancer, eller ett förstadium till bröstcancer?
  • Vilken sorts bröstcancer är det, om det är cancer?
  • Vilket stadium är cancern i, om det är cancer?

Hur säkert är svaret?

Det är vanligt med fler undersökningar förutom provtagningen. Du kan ha blivit undersökt av en läkare som känt på ditt bröst. Du kan också ha blivit undersökt med mammografi eller med ultraljud.

Tillsammans ger de olika undersökningarna svar på om en knöl eller annan förändring är godartad eller beror på cancer.

Ibland är det oklart trots de olika undersökningarna. Då kan knölen eller förändringen behöva opereras bort för att analyseras.

Varför görs undersökningen?

En knöl i bröstet kan ha många orsaker. Det kan vara en godartad knöl eller så är det cancer eller ett förstadium till cancer. Ibland är det svårt att veta. Då räcker det inte att läkaren känner knölen eller förändringen eller att den syns med ultraljud eller mammografi.

Ett cellprov eller ett vävnadsprov kan visa hur cellerna inne i knölen eller förändringen ser ut.

Provet tas ofta även om läkaren är ganska säker på att knölen eller förändringen är godartad.

Du kan ha en knöl eller annan förändring i bröstet oavsett kön eller ålder.

Hur vet jag att jag har en knöl eller förändring?

Du kan själv ha upptäckt knölen eller förändringen. En läkare kan ha upptäckt den om du har varit på någon undersökning, eller om du har deltagit i mammografiscreening.

Påverka och delta i din vård

Du ska kunna vara delaktig i din vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor.

Du kan be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Du kan ha rätt att få information på ditt eget språk om du inte talar svenska. Du kan ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Provet kan sparas i en biobank

Personalen kommer att fråga dig om du godkänner att provet sparas i en så kallad biobank. Då kan det undersökas igen, om det behövs. Här kan du läsa mer om biobankslagen.

Till toppen av sidan