Vård och stöd för barn

Språkstörning hos barn

Innehållet gäller Skåne

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. Men de flesta barn följer en förväntad utvecklingskurva. Om ett barns språkutveckling är annorlunda eller mycket långsam kan barnet ha en språkstörning. En språkstörning konstateras av en logoped.

Till toppen av sidan