Undersökningar under graviditeten

Fosterdiagnostik i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika medicinska undersökningar som ger information om fostrets tillstånd. All fosterdiagnostik är frivillig. Du som är gravid bestämmer vilka erbjudna undersökningar du vill göra.

Om du funderar på att göra tidig fosterdiagnostik bör du kontakta barnmorskemottagningen så fort du får veta att du är gravid.

Bildtext: Du blir undersökt med ultraljud utanpå magen.
Till toppen av sidan