Graviditet

Fosterdiagnostik i Skåne

Fosterdiagnostik i Skåne - svenska lättlästInnehållet gäller Skåne

Är du gravid? Då kan du välja att bli undersökt med fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik är olika undersökningar av fostret i din mage. Undersökningarna kan visa om fostret har en sjukdom, fosterskada eller kromosomavvikelse.

Du som är gravid bestämmer själv om du vill bli undersökt eller inte. Vill du bli undersökt med ultraljud redan från graviditetsvecka elva till fjorton? Kontakta en barnmorskemottagning direkt när du vet att du är gravid. Du behöver inte betala för undersökningarna som du blir erbjuden att göra.

Varför ska jag bli undersökt?

Du får veta mer om fostret om du blir undersökt med fosterdiagnostik. Oftast är allt bra. Men ibland har fostret en sjukdom, fosterskada eller kromosomavvikelse.

En kromosomavvikelse är en typ av förändring i fostrets arvsmassa, dna. Kromosomavvikelser kan bland annat påverka hur fostrets organ utvecklas och fungerar. Till exempel påverkar kromosomavvikelser ofta hur hjärnan fungerar.

Vissa kromosomavvikelser kan vara allvarliga och andra märks nästan inte. Med fosterdiagnostik kan du få veta om fostret har en kromosomavvikelse och i så fall vilken avvikelse fostret har.

En vanlig kromosomavvikelse är Downs syndrom.

Fosterdiagnostik visar inte allt

Fosterdiagnostik visar inte alla sjukdomar, fosterskador eller kromosomavvikelser. Ibland syns de först senare i graviditeten, när barnet är fött eller senare i livet.

Har du eller en släkting ärftliga sjukdomar eller kromosomavvikelser? Berätta det i så fall för din barnmorska eller läkare.

Så går undersökningarna till

Kontakta en barnmorskemottagning om du vill bli undersökt. Du väljer själv vilka undersökningar du vill göra av de undersökningar som du blir erbjuden.

Undersökning med ultraljud utanpå magen.
Du blir undersökt med ultraljud utanpå magen.

Undersökning med ultraljud

Du kan alltid bli undersökt med ultraljud två gånger när du är gravid. Du blir först undersökt mellan graviditetsvecka elva och fjorton, och sedan en gång till mellan graviditetsvecka arton och tjugo. Vid den andra undersökningen har fostret blivit större och det är därför lättare att se vissa sjukdomar, fosterskador och kromosomavvikelser.


Så här går undersökningarna till:

  • Du blir undersökt på utsidan av magen och får se rörliga bilder på fostret på en skärm.
  • Första gången du blir undersökt berättar barnmorskan eller läkaren hur länge du har varit gravid och när du ska föda. Andra gången får du veta hur mycket fostret har vuxit.
  • Du får veta hur många foster du har i din livmoder.
  • Barnmorskan eller läkaren undersöker om fostret kan ha en sjukdom, fosterskada eller kromosomavvikelse.
  • Barnmorskan eller läkaren undersöker var moderkakan finns i livmodern.

Undersökning med både ultraljud och blodprov (KUB)

Undersökningen KUB innebär att du blir undersökt med både ultraljud och blodprov i graviditetsvecka elva till fjorton. Undersökningen kan visa hur sannolikt det är att fostret har någon av de vanligaste kromosomavvikelserna. Ett exempel är Downs syndrom.

Du får ta ett blodprov senast en vecka innan du blir undersökt med ultraljud. Under ultraljudet mäter barnmorskan en vätska i fostrets nacke. Du får sedan veta hur sannolikt det är att fostret har en kromosomavvikelse. Hur sannolikt det är beror bland annat på vad blodprovet visar, hur mycket vätska som finns i fostrets nacke, hur mycket du väger och hur gammal du är.

Det här händer efter undersökningen KUB:

  • Oftast är sannolikheten för kromosomavvikelser mycket liten och alla resultat är normala. Då blir du inte erbjuden att göra fler undersökningar.
  • Du kan få lämna ett blodprov om det finns en lite större sannolikhet att fostret har kromosomavvikelser. Blodprovet kallas NIPT.
  • Du kan få lämna ett prov från fostervattnet om det finns en stor sannolikhet att fostret har kromosomavvikelser.

Undersökning med blodprov (NIPT)

NIPT är ett blodprov på dig som är gravid. Blodprovet kan visa hur sannolikt det är att fostret har någon av de vanligaste kromosomavvikelserna. Ett exempel är Downs syndrom.

Du kan få göra provet när du har gjort undersökningen KUB. Då är du ungefär i graviditetsvecka tolv till fjorton. Resultatet från NIPT är mer exakt än resultatet från KUB. Du bör inte göra provet om du har fler än ett foster i livmodern.

En barnmorska eller undersköterska tar ett blodprov på dig i armen och skickar sedan iväg blodprovet på analys. Du får resultatet efter en till två veckor. Du kan få lämna ett prov från fostervattnet eller moderkakan om det finns en stor sannolikhet att fostret har kromosomavvikelser.

Prov från moderkakan eller fostervattnet

Prover från moderkakan och fostervattnet kan visa om fostret har en kromosomavvikelse. Du kan lämna prov från moderkakan från graviditetsvecka elva. Prov från fostervattnet kan du lämna från graviditetsvecka femton.

Läkaren för in en tunn nål genom magen och tar ett prov från moderkakan eller fostervattnet. Läkaren skickar sedan iväg proverna på analys. Du får resultatet på proverna tidigast en vecka efteråt. Ibland kan det ta flera veckor.

Proverna gör att du har en lite större risk för att få missfall. Men risken är fortfarande mycket liten.

Vad händer om fostret har en sjukdom, fosterskada eller kromosomavvikelse?

Du får träffa en läkare om en undersökning visar att fostret kan ha en sjukdom, fosterskada eller kromosomavvikelse. Ibland vet läkaren inte om avvikelsen är allvarlig. Då kan läkaren behöva undersöka dig mer.

Det kan kännas jobbigt om undersökningarna visar att fostret har en sjukdom, fosterskada eller kromosomavvikelse. Då kan det vara skönt att prata med någon. Du kan till exempel få prata med en kurator, psykolog eller läkare. Du får också veta mer om fostrets sjukdom, fosterskada eller kromosomavvikelse.

Vissa personer väljer att fortsätta graviditeten och andra väljer att avbryta den. Det finns inget rätt eller fel. Det är alltid du som är gravid som bestämmer. Du kan avbryta graviditeten fram till graviditetsvecka arton. Sedan gäller särskilda regler.

Till toppen av sidan