رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

بخش عاجل

Akutmottagningen – andra språk - dariThe content concerns Östergötland

در صورت امراضی حاد و حوادث به بخش عاجل مراجعه کنید. مریضانی که بیشترین ضرورت به مراقبت دارند، در اولویت قرار گرفته پیش از همه تحت تداوی قرار می‌گیرند. اگر ناراحتی های تان از نوعیت حاد نباشند، این احتمال وجود دارد که شما تا مدت طولانی منتظر بمانید یا به مرکز خدمات صحی مربوطه تان یا به مرکز نوکریوالی رجعت داده شوید.

Läs denna text på svenska

 

شفاخانه‌‌های واقع در شهرهای لنشوپنگ (Linköping)، نورشوپنگ (Norrköping) و موتالا (Motala)، دارای بخش عاجل هستند. بخش عاجل اطفال به صورت 24 ساعته باز میباشد. شفاخانه‌‌های واقع در شهرهای لنشوپنگ و نورشوپنگ نیز دارای بخش عاجل اطفال و نوجوانان الی سن 18 سال که مبتلا به امراض حاد می باشند، هستند.

 

در شرایط ذیل به بخش عاجل مراجعه کنید:

درد قفس سینه

احتمال شکستگی استخوان

خونریزی شدید

مشکلات تنفسی

حادثه شدید

 

برای امراضی حاد و تهدید کنندهٔ حیات، به 112 زنگ بزنید.

To the top of the page