Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Din guide till vården i Östergötland

Akutmottagningen

Innehållet gäller Östergötland

Till akutmottagningen ska du vända dig vid allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Patienter med störst behov av vård tas om hand först. Om dina besvär inte är akuta finns risk att du får vänta länge eller blir hänvisad vidare till en vårdcentral eller jourcentral.

Läs den här texten på lätt svenska

Akutmottagningar finns på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. De är öppna dygnet runt.

I Linköping och Norrköping finns även speciella barnakuter för barn och ungdomar upp till 18 år.

Vänd dig till akuten vid exempelvis:

  • Allvarligt olycksfall
  • Andningsbesvär
  • Bröstsmärta
  • Misstänkt benbrott
  • Svår blödning

Vid akut livshotande tillstånd, ring 112.

Akutmottagningen Universitetssjukhuset i Linköping

Akutmottagningen Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Akutmottagningen Lasarettet i Motala

Texten finns översatt – Other languages

Till toppen av sidan