Stöd och behandling via nätet

Stöd och behandling på nätet i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Ibland kan du få det stöd, den behandling eller utbildning som du behöver, via internet. Det kan till exempel vara ett behandlingsprogram där det ingår övningar som du gör själv.

Artrosskola

Information och övningar för patienter med artros.

Barn med språkstörning – stöd från logopeden

Logopediskt stödprogram till vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern med språkstörning. Programmet ska användas som ett komplement mellan besöken hos logopeden. 

iKBT Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Sovhjälpen, Stresshjälpen, Ångesthjälpen, Ångesthjälpen ung, Ångesthjälpen ung föräldrastöd, ADHD-hjälpen

Behandlingsprogram som bygger på KBT. Ångesthjälpen ung - internetbaserad KBT-behandling.

Möjlighet att få iKBT finns inom primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Är du vuxen och tror att iKBT kan vara något för dig kontakta din vårdcentral.

Gäller det barn och unga kontakta barn- och ungdomshälsan

Lära-känna-programmet

Ett stödprogram för föräldrar som har barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.

Sjukskrivningskollen

Stödprogrammet Sjukskrivningskollen riktar sig till sjukskrivna patienter.

Tobakshjälpen

Programmet används av dig som vill sluta använda tobak.

Hjärtskola för dig med kranskärlssjukdom

Stödprogrammet rekommenderas som komplement eller alternativ till den sjukhusbaserade hjärtskolan.

Matdagboken

Förberedelse inför besök hos dietist.

Min vårdplan cancer

Ska stödja patienten med information för att ge delaktighet, förståelse och trygghet i sin vård. Min vårdplan – ditt stöd för delaktighet och trygghet i cancervården - 1177

Ny vikt på sikt

Mer information kommer.

Sex, samliv & relation – operation eller strålning vid prostatacancer

Sex, samliv och relation är programmet för dig som genomgått operation eller strålbehandling av prostatacancer. Du genomgår programmet tillsammans med din partner. Ni kommer att få kunskap, stöd och övningar som ökar möjligheterna för er att åter få ett tillfredställande sexliv tillsammans. Förhoppningen är att du, oavsett vem du har sex med eller hur du upplever din könsidentitet, ska kunna ha nytta av programmet.

Sex & singel - operation eller strålning vid prostatacancer

Sex och singel är programmet för dig som genomgått operation eller strålbehandling av prostatacancer. Du kommer att få kunskap, stöd och övningar som ökar möjligheterna för dig att åter få ett tillfredställande sexliv. Programmet kommer att vara tillgängligt under ett år. Förhoppningen är att oavsett vem du har sex med eller hur du upplever din könsidentitet ska kunna ha nytta av programmet.

Så hittar du ditt behandlingsprogram

Här kan du läsa om hur du gör för att hitta ditt behandlingsprogram när du har loggat in. 

Så hittar du Stöd och behandling när du har loggat in - 1177

Till toppen av sidan