Stöd och behandling via nätet

Stöd och behandling på nätet i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Ibland kan du få stöd, behandling eller utbildning via nätet. Det kan till exempel vara ett behandlingsprogram där det ingår övningar som du gör själv.

Behandlingar

Artrosskola

Information och övningar för dig med artros.

Barn med språkstörning – stöd från logopeden

Stödprogram till vårdnadshavare som har barn med språkstörning i åldern 0-6 år. Programmet används som ett komplement mellan besök hos logopeden. 

iKBT Depressionshjälpen, Oroshjälpen, Sovhjälpen, Stresshjälpen, Ångesthjälpen, Ångesthjälpen ung, Ångesthjälpen ung föräldrastöd, ADHD-hjälpen

Behandlingsprogram som bygger på KBT. Ångesthjälpen ung - internetbaserad KBT-behandling.

Du kan få iKBT inom primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Är du vuxen och tror att iKBT kan vara något för dig, kontakta din vårdcentral.

Gäller det barn och unga kontakta barn- och ungdomshälsan

KomIgång online

KomIgång online är ett stödprogram för dig som är förälder eller närstående till barn 0-6 år som har kommunikationssvårigheter. Programmet fungerar som förberedelse eller som ett komplement till vidare insatser kring kommunikation.

Lära-känna-programmet

Ett stödprogram för föräldrar som har barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.

Sjukskrivningskollen

Stödprogrammet Sjukskrivningskollen riktar sig till dig som är sjukskriven.

Tobakshjälpen

Programmet är för dig som vill sluta använda tobak.

Hjärtskola för dig med kranskärlssjukdom

Ett stödprogram för dig som har haft hjärtinfarkt. 

Matdagboken

Förberedelse inför besök hos dietist.

Min vårdplan cancer

I programmet får du information som ska göra dig mer delaktig, öka din förståelse och öka tryggheten i din vård. Min vårdplan – ditt stöd för delaktighet och trygghet i cancervården - 1177

Neo föräldrastöd

I programmet får du som förälder information om omvårdnad av prematura barn och fullgångna barn. Du får även medicinsk information som kan anpassas efter olika familjer. Programmet är för dig som är förälder till barn som vårdas på neonatalavdelning.

Sex, samliv & relation – operation eller strålning vid prostatacancer

Du som har gjort en operation eller strålbehandling av prostatacancer kan gå programmet sex, samliv och relation. Du går programmet tillsammans med din partner. Ni får kunskap, stöd och övningar som ökar möjligheterna för er att få ett tillfredställande sexliv tillsammans. 

Sex & singel - operation eller strålning vid prostatacancer

Du som har gjort en operation eller strålbehandling av prostatacaner kan gå programmet sex och singel. Du får kunskap, stöd och övningar som ökar möjligheterna för dig att få ett tillfredställande sexliv. Programmet är tillgängligt för dig under ett år. 

Stöd för viktnedgång vid övervikt och obesitas 

Ett program som fungerar som ett stöd för dig som önskar går ner i vikt vid övervikt eller obesitas. Programmet innehåller faktatexter, film, tips och övningar. Du får verktyg för att göra beteendeförändringar för din hälsa. 

Så hittar du ditt behandlingsprogram

Här kan du läsa om hur du gör för att hitta ditt behandlingsprogram när du har loggat in. 

Så hittar du Stöd och behandling när du har loggat in - 1177

Till toppen av sidan