Stöd och behandling via nätet

Sjukskrivningskollen - Region Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

I samband med sjukskrivning finns behov av information och stöd för att sjukskrivningstiden ska bli en aktiv del av vård och behandling.

Sjukskrivningskollen är ett digitalt program som stödjer dig att bli delaktig i en aktiv sjukskrivning. Programmet ger tips och innehåller information som är värdefull för dig som är sjukskriven. Via programmets meddelandefunktion har du personlig kontakt med din rehabkoordinator.  

Vad innehåller programmet?

Programmet ger dig information och stöd med fokus på återgång i arbete eller Arbetsförmedlingens program. Du får också smarta råd och tips hur du uppnår hållbarhet i din arbetsförmåga.

Du kommer även att fylla i en del formulär. Din rehabkoordinator kommer att ta del av dina svar och ge återkoppling. I Sjukskrivningskollen finns också avsnitt som berör din livssituation, motivation och viljan att förändra. 

I din plan för rehabilitering kommer du att skriva in de aktiviteter du ska göra för att återgå i arbete och uppnå en hållbar arbetsförmåga. Aktiviteterna kommer du att följa upp tillsammans med din rehabkoordinator. 

Innehållet förmedlas i huvudsak av text, men innehåller även bilder, filmer och ljudfiler för att förstärka budskapet.

Vem får tillgång till programmet?

Sjukskrivningskollen är till för dig som är sjukskriven och som har arbetsgivare eller deltar i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

Din rehabkoordinator ger dig tillgång till Sjukskrivningskollen.

Hur startar jag programmet?

  • Logga in på 1177.se. Så loggar du in i e-tjänsterna.
  • Välj din vårdcentral/mottagning.
  • Klicka på e-tjänsten Stöd och behandling under vårdcentralens/mottagningens tjänster. 
  • Välj Sjukskrivningskollen
  • En guide startar automatiskt och du kan nu ta del av programmet.
Till toppen av sidan