DET HÄR KAN DU GÖRA NÄR DU LOGGAT IN

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

En pappa som leker med sina två barn

Första gången du ska göra vårdärenden åt barnet behöver du lägga till hen till din inloggning. Det här behöver du bara göra första gången. Därefter är barnets inloggning kopplat till din tills hen fyller 13 år. 

Så här gör du för att lägga till ett barn

Du behöver vara vårdnadshavare för att kunna lägga till ett barn. Den informationen hämtas från folkbokföringen.

Så här gör du:

 1. Börja med att logga in.
 2. Klicka på texten Lägg till barn. Skriv därefter in barnets personnummer.
 3. Klicka på barnets namn. Klicka på personnumret om ditt barn inte har något namn än.
 4. Nu kan du göra barnets ärenden.

Du kan få ett mejl eller ett sms när barnet har fått ett nytt meddelande i sin inkorg. Du kan ange telefonnummer eller e-postadress under inställningar.

Vad kan jag göra?

För att göra ditt barns vårdärenden behöver du logga in. Därefter klickar du på barnets namn under rubriken Agera ombud. Nu kan du göra barnets ärenden.  

Här är några exempel på vad du kan göra åt ditt barn:

 • Du kan boka tid åt barnet.
 • Du kan avboka och omboka tider åt barnet.
 • Du kan kontakta mottagningen för att förnya ett recept.

Du kan inte se ditt barns läkarintyg. 

Läs ditt barns journal via nätet

Du som är registrerad som vårdnadshavare hos Skatteverket kan läsa ditt barns journal via nätet. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal. Så här gör du för att nå barnets journal:

 1. Börja med att logga in.
 2. Klicka sedan på journaltjänster och därefter på journalen.
 3. Klicka på starta tjänsten.
 4. Under rubriken Växla journal ser du ditt barns namn. Klicka på det.
 5. Nu kan du läsa barnets journal via nätet.

Vad händer när mitt barn fyller 13 år?

Du kan logga in och göra barnets ärenden tills hen fyller 13 år, samma sak gäller för att läsa barnets journal. Därefter behöver barnet en egen inloggning för att kunna logga in på 1177.se. Barn som är 1315 år kan inte läsa sin journal via nätet. Barnet kan läsa journalen från den dag hen fyller 16 år. 

Du får information om detta i god tid före 13-årsdagen, om du någon gång har loggat in och gjort ett ärende åt ditt barn.

Kronoberg

Barns journal via nätet i Kronoberg

Barn mellan 13 och 16 år ska inte ha direktåtkomst till sin egen journalinformation.  I specifika fall kan vårdnadshavare för minderåriga barn mellan 13 och 16 år ges direktåtkomst till barns journal för specifika enheter. Bedömningen sker på individnivå och du som vårdnadshavare kan via er vårdenhet ansöka om att få tillgång till barnets journal via nätet.

Det kan undantagsvis finnas fall när sjukvårdshuvudmannen bedömer att vårdnadshavare inte ska ha tillgång till barnens journal mellan 0 och 13 år. Det kan exempelvis vara när tvångsåtgärder övervägs eller vid vårdnadstvister

Journal via nätet på barn- och ungdomspsykiatrin

Journal via nätet är tillgängligt på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Kronoberg. Det innebär att vårdnadshavare till barn upp till 13 år kan se barnets journal genom att logga in via e-tjänster på 1177.

När barnet är mellan 13-16 är journalen helt stängd via nätet. När hen har fyllt 16 år kan hen själv läsa sin journal. 

Journalerna har även tidigare gått att läsa, men har då begärts ut från kliniken. Nu är de mer tillgängliga, vilket underlättar till exempel för att man ska kunna bli mer delaktig i vården eller i efterhand förstå vad som hänt under ett vårdtillfälle.

 

Till toppen av sidan