Hörsel

Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Hos många kommer hörselnedsättningen gradvis. Det kan göra att du inte är medveten om att hörseln har förändrats. Vilken behandling du får beror på orsaken till din hörselnedsättning och vilka behov du har.

Det går alltid att få hjälp om du har nedsatt hörsel. Det gäller både tekniska hjälpmedel och stöd från personal inom hörselvården.

Här kan du läsa om hur örat och hörseln fungerar.

Symtom

Det här är vanliga symtom på nedsatt hörsel:

 • Du tycker att andra pratar otydligt och svagt.
 • Du har svårt att höra vad någon säger när många pratar samtidigt.
 • Du har svårt att höra vad någon säger när din omgivning är bullrig.
 • Det känns som om du har lock för örat.
 • Du kan ha svårt att höra ljusa toner, till exempel fåglar och insekter.

Det är vanligt att både ha hörselnedsättning och tinnitus. Tinnitus innebär att det susar eller piper i örat.

Andra märker att din hörsel är nedsatt

Ibland kan det vara närstående som först märker av att du har nedsatt hörsel. De kan till exempel uppleva att du har högt ljud på när du ser på tv eller att du ofta frågar om vad de har sagt.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du upplever att du har nedsatt hörsel. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

I en del regioner kan du kontakta en hörselmottagning direkt.

Kontakta en vårdcentral eller barnavårdscentral om det gäller ett barn.  

Kontakta en vårdcentral eller en jourmottagning så snart det går om hörselnedsättningen kommer plötsligt, antingen på ena örat eller båda öronen. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har fått nedsatt hörsel efter ett slag mot örat eller huvudet eller efter att du har dykt.
 • Du får plötsligt svårare att höra samtidigt som du har ont i örat och känner dig yr.

Om det inte går eller är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Undersökningar och utredningar

Vid läkarbesöket får du berätta om din hörsel och om du har några andra besvär från öronen. Läkaren undersöker sedan örat för att se om du har en vaxpropp eller någon sjukdom i örat.

En del vårdcentraler har möjlighet att göra en hörselundersökning på plats. Du kan också få komma till en hörcentral eller audionommottagning för att göra detta.

Undersökningar på barn

Barn som har nedsatt hörsel kan behöva få behandling tidigt. Det är för att hjälpa barnet att utveckla ett språk. Därför undersöks barnets hörsel tidigt. Några dagar efter födseln görs ett så kallat OAE-test.

Barnets hörsel undersöks också på BVC och elevhälsan i olika åldrar.

Så fungerar hörseln

Ljud består av tryckvågor som leds in i örat. När trumhinnan nås av ljudvågorna sätts den i rörelse. Vågrörelsen förs sedan vidare till innerörat med hjälp av de tre hörselbenen, städet, hammaren och stigbygeln. Hörselbenen förstärker även ljudet.

I innerörat finns vätska som för rörelsen vidare. Här finns också sinnesceller som omvandlar rörelsen till nervsignaler. Sinnescellerna är celler med hår på, och kallas därför också för hårceller.

Nervsignalerna går genom hörselnerven till hörselcentrum i hjärnan. Då uppfattar vi ljudet.

Vad beror nedsatt hörsel på?

Besvär med nedsatt hörsel brukar delas in i två grupper, ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning.

Ledningshinder

Ledningshinder innebär att örats förmåga att leda in ljudet till innerörat inte fungerar som det ska. Ett ledningshinder har sin orsak i hörselgången eller i mellanörat. Det kan till exempel vara en skada på trumhinnan eller hörselbenen.

Här är andra vanliga orsaker:

Sensorineural hörselnedsättning

Du kan få en hörselnedsättning om sinnescellerna i örat skadas. Det kallas för en sensorineural hörselnedsättning och kan ha många olika orsaker.

Hörselorganen åldras

Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är att kroppen och hörselorganen åldras. Vid vilken ålder hörseln påverkas är olika från person till person. Det finns flera saker som påverkar i vilken ålder man börjar få nedsatt hörsel. Det kan till exempel vara buller, sjukdomar, skador och vissa läkemedel. Det kan också bero på att du har ärvt vissa gener som ökar sannolikheten för en hörselnedsättning.

Medfödda hörselskador

Den vanligaste orsaken till medfödda hörselskador är ärftlighet. Då har du ärvt ett anlag för hörselnedsättning från en eller båda dina genetiska föräldrar.

En hörselnedsättning kan också bero på en infektion under fosterstadiet eller på en skada under förlossningen.

Bullerskada

Du kan få nedsatt hörsel om du utsätts för starka ljud. Då kan sinnescellerna i örat skadas. Både plötsliga smällar och mer långvarigt buller kan göra att du får nedsatt hörsel.

Andra orsaker till hörselnedsättning

Sinnescellerna kan skadas om innerörat får försämrad blodcirkulation under en längre eller kortare tid. Det kan bero på små blodproppar eller åderförfettning. Det kan göra att du får en tillfällig eller bestående hörselnedsättning.

Rökning ökar risken för att få en hörselnedsättning. Vissa virussjukdomar kan också orsaka nedsatt hörsel, som till exempel borrelia.

Det finns sjukdomar som kan orsaka tillfälliga hörselnedsättningar, som Ménières sjukdom.

Behandling

Det är viktigt att få behandling när du har en hörselnedsättning. Det underlättar för dig i till exempel arbetet och vardagen. Det minskar också risken för utmattningssyndrom och för tidigt åldrande. Vilken behandling du får beror på orsaken till din hörselnedsättning och vilka behov du har.

Inom hörselvården samarbetar många olika yrkeskategorier för att hjälpa dig med din hörselnedsättning. Det kan till exempel vara audionomer, läkare, hörselpedagoger, kuratorer, psykologer, ingenjörer och logopeder.

Olika typer av hörapparater

Du som har en hörselnedsättning som är bestående blir ofta hjälpt av en eller två hörapparater. Det finns flera olika slags hörapparater att välja mellan. Hörapparaterna kan fungera lite olika. Vissa apparater sitter bakom örat och andra placeras i örat.

Det finns även hörapparater som opereras in. De kallas även för implantat.

Tekniska hjälpmedel i vardagen

Det finns hjälpmedel som kan göra dig uppmärksam på olika signaler, till exempel telefoner, dörrklockor och brandlarm. Det finns även andra tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig som har nedsatt hörsel. En väckarklocka med vibrator som du lägger under huvudkudden kan vara till hjälp.

Du som arbetar kan även ha hjälp av tekniska hjälpmedel i arbetslivet, till exempel vid möten där flera personer deltar. Ljudmiljön på arbetsplatsen kan behöva förbättras så att det blir lättare att höra. Du kan få hjälp av företagshälsovård eller hörselvården för att få råd.

Läs om hur en utprovning av hörhjälpmedel går till här.

Teckenspråk kan hjälpa dig med nedsatt hörsel

Teckenspråk kan vara till hjälp att kommunicera på om du har nedsatt hörsel. Du kan använda dig av det talade språket i vissa sammanhang och teckenspråk i andra sammanhang.

Det varierar från person till person vilka behov man har. En hörselpedagog i din region kan hjälpa dig vidare.

Det finns också en metod som heter Tecken som stöd. Då använder du samma tecken som i teckenspråk, men tecknar endast de viktigaste orden i en mening. Tecknen följer det talade språket. Tecken som stöd är lättare att lära sig än teckenspråk och kan användas av dina närstående.

Utbildning om hörselnedsättning

Du kan lära dig mer om din hörselnedsättning. Det kan till exempel handla om råd om hur du ska göra i vardagliga situationer, mer information om vad hörselnedsättningen innebär eller möjlighet att träffa andra med hörselnedsättning.

Hörselvården i de olika regionerna ger utbildningar. Du kan kontakta en öron-näsa- halsklinik, Hörcentral eller Hörselrehabilitering för att få hjälp med kontakten.

Skydda hörseln

Det går att minska risken för att få nedsatt hörsel genom att inte utsätta öronen för alltför starka ljud. Du kan skydda hörseln genom att använda hörselkåpor eller öronproppar när du befinner dig i en miljö med höga ljud.

Du bör skydda öronen om ljudnivån är så hög att det inte går att prata som vanligt. Det är viktigt både i till exempel arbetet och på fritiden.

Du kan läsa mer om hörselskydd hos Arbetsmiljöverket.

När du lyssnar på musik

Ställ in volymen på en lagom nivå när du lyssnar på musik. Tänk på att inte höja volymen efter hand.

Ta pauser ibland. Örats sinnesceller behöver vila och återhämtning.

Många öronproppar dämpar olika mycket i olika frekvenser, vilket gör att ljudet förvrängs när du lyssnar på musik. Det finns speciella öronproppar som ska ge en bättre ljudupplevelse på till exempel en konsert. Det finns också speciella öronproppar som är utformade till musiker.

Att leva med nedsatt hörsel

Berätta gärna för personer i din närhet att du har nedsatt hörsel och hur det påverkar dig. Du kan också ge råd om vad andra kan göra för att du lättare ska uppfatta vad de säger. Det brukar underlätta i kontakten med andra människor och förhindra missförstånd.

Här är några tips som kan förenkla vardagen om du har nedsatt hörsel:

 • Försök att ta bort bakgrundsljud som stör. Det kan till exempel vara att stänga en öppen dörr eller stänga av bakgrundsmusik.
 • Välj lugna miljöer om du ska träffa någon ute. Det kan också vara lättare att ses i en mindre grupp än i en större.
 • Det blir lättare att höra om du ser ansiktet på den du pratar med. Det kan vara bra att sitta med ryggen mot fönstret så att du inte ser i motljus.
 • Du kan be om att få information skriftligt vid till exempel möten, utbildningar eller läkarbesök.
 • Skicka textmeddelanden eller e-post i stället för att ringa om det är mycket ljud runt omkring dig.
 • Använd textning när du ser på film och tv.

Skrivtolkning

Du som har en kraftig hörselnedsättning kan ta hjälp av en skrivtolk. Det är en person som skriver det som sägs på en skärm. Det kan vara till stor hjälp vid till exempel ett läkarbesök, men även i många andra sammanhang. Här kan du läsa mer om tolktjänster vid funktionsnedsättningar.  

Stöd kan underlätta vardagen

Många känner att kontakten med andra blir svårare med nedsatt hörsel. Det kan vara svårt att uppfatta all information, och du kanske inte uppfattar nyanserna i det andra säger. Det tar också mycket energi att ständigt koncentrera sig för att höra.

Du kan ha svårt att höra även om du använder hjälpmedel. Det är vanligt att känna sig ensam i den situationen. Det kan kännas som att andra inte förstår hur svårt det är att inte höra.

Det är viktigt att du som har nedsatt hörsel söker hjälp om du mår dåligt. Inom hörselvården finns personal som du kan träffa för samtal. De kan hjälpa dig att hitta lösningar som gör vardagen lättare. Det finns också organisationer som arbetar för personer med nedsatt hörsel, där du kan få mer råd och stöd.

Råd till närstående

Det kan vara svårt att förstå hur en person med nedsatt hörsel har det. Det här är en del förslag på vad du kan göra för att underlätta:

 • Vänd dig mot personen med nedsatt hörsel när du pratar. Se till att hen märker att du börjar prata.
 • Gå några steg närmare hen om det är möjligt.
 • Prata långsamt och rör läpparna tydligt.
 • Se till att bara en person pratar åt gången.
 • Vänd dig direkt till personen med nedsatt hörsel och ge en kort sammanfattning om många har pratat och hen inte har hört.
 • Försök att träffas i en lugn och ljus miljö. När det är mycket sorl och buller runt omkring kan en person med nedsatt hörsel ha svårt att höra vad du säger. Det blir lättare att läsa av läppar och ansiktsuttryck om belysningen är bra.
 • Använd skriftliga meddelanden för att undvika missförstånd.
 • Lär dig de hjälpmedel som personen med hörselnedsättning använder, till exempel teckenkommunikation.

När någon inte vill söka hjälp

När en närstående hör dåligt men inte vill undersöka hörseln eller ha hjälpmedel så påverkar det även dig. Ni kan få svårare att kommunicera med varandra. Försök berätta för personen hur det påverkar dig och att du vill att hen undersöker sin hörsel.

Att vara förälder till ett barn med hörselnedsättning

Du som är förälder till ett barn med hörselnedsättning får stöd och undervisning genom hörselvården i din region. Ni får hjälp med hörapparater av en audionom.

I kommunen finns det hörselpedagoger som hjälper till att se över hur barnet har det i skolan, förskolan eller annan barnomsorg. Till exempel kan lokalerna behöva anpassas för att ljudmiljön ska bli bättre. Hörselpedagogerna hjälper också personalen med stöd för hur de kan underlätta undervisningen för barnet.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Till toppen av sidan