KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här kan du läsa om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när man är inlagd på sjukhus.

Vårdbesök på mottagning

Avgifter för vårdbesök och vårdkontakt med mottagning

Vårdbesök på mottagning (gäller för samtliga mottagningar och samtliga vårdgivare), 200 kronor

Dagsjukvård, 200 kr

Digitalt vårdmöte via video, 200 kr

Gruppbehandling, 100 kr

Förnyelse av recept via webb eller telefon, 100 kr

Vårdkontakt per telefon som är överenskommen och som ersätter ett fysiskt besök, 100 kr

Provtagning och laboratorie- och röntgenundersökningar, 0 kr
(efter remiss från behörig vårdpersonal)

Avgifter - vissa hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar för att utfärda intyg för körkort, faderskap och liknande följer inte vanliga patientavgiftstaxan och lyder inte under "Lagen om allmän försäkring". Region Kalmar län tar en avgift som baserar sig på taxa med 270 kronor inklusive moms per påbörjad kvart.

När du är inlagd på sjukhus

Är du inlagd på någon av våra sjukhusavdelningar är patientavgiften 100 kronor per dag.

Personer under 40 år med hel sjukersättning har reducerad avgift dag 1-30, 50 kronor.

Avgift när du är inlagd på sjukhus ingår inte i högkostnadsskyddet och därmed gäller inte frikort utan den här avgiften måste alltid betalas.

Patienter inlagda för psykiatrisk tvångsvård - ingen avgift.

Barn och ungdomar under 20 år

Alla barn och ungdomar under 20 år har kostnadsfri sjukvård i Kalmar län. Däremot får du, om du som är under 20 år betala för uteblivet besök, vaccinationer samt egenavgift för hjälpmedel.

Behandling inom barnpsykiatrin är alltid kostnadsfri.

85 år eller äldre

Du som är 85 år eller äldre har fria läkarbesök och fria besök för sjukvårdande behandling. Det gäller även hembesök. Däremot gäller fortfarande avgift om du är inlagd som patient på sjukhus. Likaså gäller avgift för uteblivet besök och resevaccinationer.

Ersättning om man blir utan vård

Man har möjlighet att få ersättning om man inte får den vård eller behandling som man kallats till - maxbelopp 500 kronor per tillfälle. Det kan handla om förlorad arbetsinkomst, resekostnad och liknande. Ansökan om ersättning gör man skriftligt till den vårdenhet där man skulle blivit behandlad.

Återbetalning av patientavgift för mottagningsbesök

Om väntetiden vid ett tidsbeställt besök överskrider 30 minuter kan patienten på egen begäran få tillbaka avgiften. Återbetalning ska ske i direkt anslutning till besöket och under förutsättning att man själv var i tid. Undantag är om vården råkar ut för en händelse som "normalt inte kan förutses". Det kan till exempel vara att vården måste prioritera ett akutfall och att den som har ett förbokat besök då kan råka ut för längre väntetid. 

Högkostnadsskydd

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och sjukresor.

Läs mer om högkostnadsskydd i Kalmar län.

Förebyggande hälsovård

Avgiften för förebyggande hälsovård är ett erbjudande till dig och räknas inte in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.

Män erbjuds ultraljudsundersökning av aorta, stora kroppspulsådern i magen, det år de fyller 65. 100 kronor.

Influensa- och pneumokockvaccinering, 160 kronor
Influensavaccination är gratis för länsinvånare över 65 år och vissa riskgrupper.

Läs mer om vaccination mot influensa.

Kostnadsfria hälsoundersökningar

Mammografiscreening för kvinnor (kvinnor 40-74 år), 0 kronor.

Gynekologisk cellprovskontroll, (kvinnor 23-65 år), 0 kronor.

Uteblivet besök

Avgift vid uteblivet besök

För patienter som uteblir från besöket eller lämnar återbud senare än ett dygn före utsatt tid, har Region Kalmar län rätt att ta ut en avgift på 200 kronor. Det gäller även för vård som annars är avgiftsfri.

Undantag är besök som gäller barnhälsovård, rådgivning om abort eller sterilisering samt vård av värnpliktiga eller frihetsberövade.

Avgift för uteblivet besök räknas ej in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller ej.

Tänk på att om du inte kommer i tid får andra patienter vänta i onödan och det kostar vården både tid och pengar.

Mer på 1177.se

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster för att av- eller omboka tid.

Betala med månadsfaktura eller autogiro

Du betalar dina sjukvårdskostnader via faktura. Alla de avgifter du har haft för mottagningsbesök, vård och behandling den senaste månaden samlas på en faktura som kommer hem till dig, utan extra avgifter, en gång i månaden. Du kan betala fakturan i slutet av månaden i samband med dina övriga fakturor. Välj gärna att betala med e-faktura via din internetbank.

Avgifter för tandvård, besök, vård och behandling hos vissa privata vårdgivare samt köp som görs vid Kalmar Länstrafik och Region Kalmar läns folkhögskolor ingår inte i betalmetoden med månadsfaktura.

För den som inte kan betala på annat sätt än med kontanter, går det att betala sin faktura med jämna pengar på mottagningen. På sjukhusen i Västervik, Oskarshamn och Kalmar går man dock till informationsdisken för att betala. 

Autogiro

Autogiro innebär att Region Kalmar län drar pengar direkt från ditt konto. För att få betala med Autogiro måste du göra ett medgivande och autogiroanmälan. Har du ett Bank-ID signerar du medgivandet direkt via din internetbank.

I mitten av månanden får du sedan en avisering (autogirofaktura) där du ser det akutella beloppet som måste finnas på ditt konto den dagen pengarna ska dras. I dagsläget kan din summering av avgifter omfatta vårdavgifter, sjukhusvård/dygnsavgift samt avgift för uteblivet besök.

För betalning av tandvård hos Folktandvården finns andra alternativ.

Det är fullt möjligt att ha e-faktura och få aviseringen/autogirofakturan i din internetbank.

Glasögonbidrag

Från 1 mars 2016 får barn 8-19 år bidrag för glasögon på motsvarande sätt som gäller för barn 0-7 år.