Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här kan du läsa om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus.

Vårdbesök

Följande patientavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Avgifter för vårdbesök och vårdkontakt med mottagning

Vårdbesök på mottagning (gäller för samtliga mottagningar och samtliga vårdgivare), 250 kronor.

Dagsjukvård, 250 kronor.

Distanskontakt via telefon, video eller annan teknik, 250 kronor.

Gruppbehandling, 250 kronor.

Ambulansutryckning

När patienten inte behöver tas till sjukhus, utan behandling sker på plats, 250 kronor.

Förnyelse av recept

Förnyelse av recept via webb eller telefon, 100 kronor.

Avgiftsfri vård

Provtagning, fysiologisk undersökning, laboratorie- och röntgenundersökning, 0 kronor (efter remiss från behörig vårdpersonal).

Mödrahälsovård, 0 kronor.

Barnhälsovård, 0 kronor.

Besök ungdomsmottagning, 0 kronor.

Preventivmedelsrådgivning, 0 kronor.

Tobaksavvänjning, 0 kronor.

Provtagning, vård och behandling om du har, eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom0 kronor.

När du är inlagd på sjukhus

Är du inlagd på någon av våra sjukhusavdelningar är patientavgiften 130 kronor per dag.

Avgift när du är inlagd på sjukhus ingår inte i högkostnadsskyddet och därmed gäller inte frikort utan den här avgiften måste alltid betalas.

Patienter inlagda för psykiatrisk tvångsvård 0 kr.

Barn och ungdomar under 20 år

Alla barn och ungdomar under 20 år har kostnadsfri sjukvård i Kalmar län. Däremot får du betala för uteblivet besök, vaccinationer samt egenavgift för hjälpmedel.

Behandling inom barnpsykiatrin är alltid kostnadsfri.

85 år eller äldre

Du som är 85 år eller äldre har fria läkarbesök och fria besök för sjukvårdande behandling. Det gäller även hembesök. Däremot gäller fortfarande avgift om du är inlagd som patient på sjukhus. Likaså gäller avgift för uteblivet besök och resevaccinationer.

Ersättning om du blir utan vård

Du har möjlighet att få ersättning om du inte får den vård eller behandling som du har kallats till - maxbelopp 1055 kronor per tillfälle. Det kan handla om förlorad arbetsinkomst, resekostnad och liknande. Ansökan om ersättning gör du skriftligt till den vårdenhet där du skulle blivit behandlad.

Återbetalning av patientavgift för mottagningsbesök

Om väntetiden vid ett tidsbeställt besök överskrider 30 minuter kan du på egen begäran få tillbaka avgiften. Återbetalning ska ske i direkt anslutning till besöket och under förutsättning att du själv var i tid. Undantag är om vården råkar ut för en händelse som "normalt inte kan förutses". Det kan till exempel vara att vården måste prioritera ett akutfall och att den som har ett förbokat besök då kan råka ut för längre väntetid. 

Högkostnadsskydd

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och sjukresor.

Läs mer om högkostnadsskydd i Kalmar län.

Avgifter för intyg

Hälsoundersökningar för att utfärda intyg för körkort, faderskap och liknande följer inte vanliga patientavgiftstaxan. Region Kalmar län tar en avgift som baserar sig på taxa med 390 kronor inklusive moms per påbörjad kvart. Den här avgiften täcks inte av högkostnadsskyddet.

Förebyggande hälsovård

Förebyggande hälsovård är ett erbjudande till dig. Eventuella avgifter räknas inte in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.

Vaccinationer

För vaccinationer som till exempel resevaccination, vaccination mot TBE och liknande får du betala besöksavgift 250 kr + vaccinkostnad.

Nationella vaccinationsprogram

Besöksavgift och vaccinkostnad är avgiftsfri vid vaccination enligt nationella vaccinationsprogram. Det innebär bland annat att du kan få kostnadsfri vaccination om vården bedömer att du behöver vaccineras mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio eller kikhosta.

Pneumokock- och influensavaccination

Riskgrupper och övriga grupper som enligt Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkaren rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa eller pneumokocker, 0 kronor. Individer som inte omfattas av dessa rekommendationer betalar ordinarie vaccinationsavgift.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen är kostnadsfri för dig som rekommenderas vaccination mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Patienter med nedsatt immunförsvar eller allvarlig immunbrist kan också få vaccination avgiftsfritt om behandlande läkare bedömer att behov finns. Alla andra betalar ordinarie besöksavgift.

Läs mer om vaccinationer här på 1177.se.

Kostnadsfria hälsoundersökningar

Mammografiscreening för kvinnor (kvinnor 40-74 år), 0 kronor.

Gynekologisk cellprovskontroll (kvinnor 23-65 år), 0 kronor.

Avgift vid uteblivet besök

För patienter som uteblir från ett bokat besök, en bokad distanskontakt eller lämnar återbud senare än 24 timmar före utsatt tid får betala en avgift på 300 kronor. Det gäller även för vård som annars är avgiftsfri.

Undantag är besök som gäller barnhälsovård, rådgivning om abort eller sterilisering samt vård av värnpliktiga eller frihetsberövade.

Avgift för uteblivet besök räknas inte in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.

Tänk på att om du inte kommer till ditt besök eller inte kommer i tid får andra patienter vänta i onödan och någon annan hade kunnat få vård i ditt ställe. 

Av- eller omboka din avtalade tid

Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster för att av- eller omboka tid.

Sjukresor

Sjukresor är resor som görs mellan ditt hem och planerade vårdbesök. Till exempel resor till och från primärvård, tandvård, specialistvård på sjukhus och högspecialiserad regionsjukhusvård.

Resa med kollektivtrafik

Din sjukresa är kostnadsfri om du reser med buss, tåg eller närtrafik inom Kalmar län. 

Resa med egen bil

När du använder privatbil kan du ansöka om ersättning i efterhand, 12 kronor per mil. Från ersättningen avgår 125 kronor i egenavgift per enkelresa.

Resa med servicefordon

För personer som inte kan resa i den allmänna kollektivtrafiken på grund av funktionsnedsättning eller medicinska skäl, finns möjlighet att boka sjukresa med servicefordon, egenavgift 125 kronor per enkelresa. 

Utebliven sjukresa i servicefordon, 300 kronor. Denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukresor.

Läs mer om sjukresor i Kalmar län

Tolk

Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet, då brukare själv bokar eller då sjukvården bokar, 0 kronor.

Språktolk, 0 kronor.

Patienthotell

Patienthotell vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus:

  • Patienter, 130 kronor per natt (under 20 år kostnadsfritt).
  • Anhöriga, 160 kronor per natt

Du betalar med månadsfaktura

Du betalar dina sjukvårdskostnader via faktura. Avgifter du haft för mottagningsbesök, vård, behandling och sjukresor den senaste månaden samlas på en faktura som kommer hem till dig, utan extra avgifter, en gång i månaden. Du kan betala fakturan i slutet av månaden i samband med övriga fakturor.
Avgifter för tandvård och besök, vård och behandling hos vissa privata vårdgivare ingår inte i månadsfakturan utan faktureras separat.

E-faktura

Välj gärna att betala din faktura med e-faktura via din internetbank. Anmälan gör du då du är inloggad i din internetbank. E-fakturan kommer därefter elektroniskt till internetbanken i mitten av månaden. Alla uppgifter är förifyllda och det är ett säkert sätt att betala. Föruom att det är enklare, mindre pappershantering och mer överskådligt så kan du med e-faktura både få och betala din e-faktura vart du än befinner dig i världen.

Autogiro

Autogiro innebär att Region Kalmar län drar pengar direkt från ditt konto. För att kunna betala med autogiro måste du göra ett medgivande och en autogiroanmälan. Har du bankgiro signerar du medgivandet direkt via din internetbank.

Om du inte har möjlighet att betala på annat sätt än kontant, går det att betala med jämna pengar på mottagningen eller vid informationsdisken på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Glasögonbidrag

Barn och unga vuxna upp till och med 19 år har rätt till bidrag för glasögon och linser för den synnedsättning de har, ett så kallat glasögonbidrag. Läs mer om vilka regler som gäller i Region Kalmar läns riktlinjer för förskrivning av glasögon, hårersättning och peruk.

Kurser vid Nyckeln kurscenter

Kurser som erbjuds av Nyckeln kurscenter, 0 kronor.

Läs mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan