FUNKTIONSNEDSÄTTNING HOS BARN

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Den här sidan handlar om funktionsnedsättningar hos barn.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar.

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Söka hjälp och stöd

Om du misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan du vända dig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om du är ung kan du själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Du kan alltid ringa till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få råd.

Kalmar län

Hjälp och stöd i Kalmar län

Barn och unga

För barn och unga i Kalmar län finns stöd, råd och behandling att söka både hos Region Kalmar län och länets kommuner.

Vid lätt nedstämdhet, oro, ilska, stress eller trötthet:

  • Barn- och ungdomshälsan erbjuder råd, stöd och kortare behandling till barn mellan 6–17 år. Sökorsak kan vara oro, ilska, stress eller nedstämdhet. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Mottagningar finns i Kalmar och Västervik och tar emot hela familjen tillsammans.

  • Ungdomsmottagningen behandlar barn och unga upp till 23 år (tjejer) respektive 25 år (killar). Hit vänder du dig om du har frågor om psykisk hälsa, sex och samlevnad, kroppsutveckling, och relationer. Tystnadsplikt gäller och dina föräldrar meddelas inte om att du varit här. Mottagningar finns i länets samtliga kommuner.

Kommunerna erbjuder också stöd, råd och behandling genom elevhälsan i skolan eller kommunens socialtjänst. Kontaktuppgifter till elevhälsan och socialtjänsten finns på din kommuns webbplats.

Vid allvarligare psykisk ohälsa och akuta behov av stöd:

  • Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) som består av öppenvårdsmottagningar i KalmarOskarshamnVimmerby och Västervik.

  • Barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen tar emot barn och unga mellan 0-17 år som mår dåligt psykiskt och behöver akut psykiatrisk vård. Behandling sker normalt sett med involvering av barnets eller den ungas nära anhöriga, men undantag kan göras beroende på problematik, ålder och mognad.

Vuxna

Kontakta: Hälsocentral

Upplever du problemet akut, kontakta: Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Till toppen av sidan