Operationer av könsorgan och urinvägar

Operation av urinblåsan med TUR-B metoden

Innehållet gäller Jönköpings län

En operation av urinblåsan med TUR-B metoden kan behövas om det har skett en förändring eller en ytlig tumör i urinblåsans slemhinna.

Varför opereras man?

Anledningen till operationen är oftast en förändring eller en ytlig tumör i urinblåsans slemhinna. Att opereras med den så kallade TUR-B-metoden innebär att läkaren för in ett långt, tunt instrument genom urinröret och in i urinblåsan och tar bort förändringen eller tumören.

Hur går operationen till?

Operationen sker vanligtvis i ryggbedövning och tar mellan 15 och 40 minuter.

Läkaren för in ett långt, tunt instrument genom urinröret och in i urinblåsan och tar bort förändringen eller den ytliga tumören.

Efter operationen spolas urinblåsan ren och du får en kateter insatt. Efter några timmar på uppvakningsavdelningen får du komma tillbaka till vårdavdelningen.

Hur länge du får stanna på sjukhuset varierar, ibland kan du åka hem samma dag, annars dagen efter. Innan du får åka hem tas katetern bort och du ska kunna kissa.

Provtagning

Vid operationen tas prover från urinblåsan och dessa skickas för analys i mikroskop. Svaret på proverna kommer efter ett par veckor och då kan diagnosen fastställas och fortsatt behandling planeras. Ofta innebär det att du får göra regelbundna kontroller med cystoskopi.

Efter operationen

Det kan svida i urinröret efter att katetern tagits bort och det kan också läcka urin. Det kan vara svårt att hinna till toaletten när du blir kissnödig. Besvären med trängningar och sveda avtar gradvis och försvinner oftast efter någon vecka.

Även om urinen är klar direkt efter operationen kan den bli lite blodfärgad av och till de första veckorna efter operationen. Det är viktigt att du dricker rikligt, cirka två liter per dygn, tills urinen klarnar igen.

Ibland kommer en spontan blödning cirka två veckor efter operationen när sårskorpan släpper. Om det blir en större blödningar med koagelbildning (klumpar) som kan ge urinstopp ska du uppsöka akutmottagningen på hemorten. Om du får hög feber, frossa eller ökade trängningar kan det vara tecken på urinvägsinfektion och du ska kontakta vården.

De två till tre första veckorna efter operationen är det bra att undvika tung kroppsansträngning som till exempel löpning, cykling, tunga lyft eller samlag eftersom det kan göra att det börjar blöda från såret inne i blåsan.

Du sjukskrivs efter behov och i samråd med läkare.

Viktigt före och efter operation

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Före och efter operation

Här kan du läsa mer om bland annat narkos och tiden efter en operation.

Till toppen av sidan