Operationer av könsorgan och urinvägar

Operation av urinblåsan med TUR-B metoden

Innehållet gäller Jönköpings län

En operation av urinblåsan med TUR-B metoden kan behövas om det har skett en förändring eller en ytlig tumör i urinblåsans slemhinna.

Varför opereras man?

Anledningen till operationen är oftast en förändring eller en ytlig tumör i urinblåsans slemhinna. Att opereras med den så kallade TUR-B-metoden innebär att läkaren för in ett långt, tunt instrument genom urinröret och in i urinblåsan och tar bort förändringen eller tumören.

Hur går operationen till?

Operationen sker vanligtvis i ryggbedövning och tar mellan 15 och 40 minuter.

Läkaren för in ett långt, tunt instrument genom urinröret och in i urinblåsan och tar bort förändringen eller den ytliga tumören.

Efter operationen spolas urinblåsan ren och du får en kateter insatt. Efter några timmar på uppvakningsavdelningen får du komma tillbaka till vårdavdelningen.

Hur länge du får stanna på sjukhuset varierar, ibland kan du åka hem samma dag, annars dagen efter. Innan du får åka hem tas katetern bort och du ska kunna kissa.

Provtagning

Vid operationen tas prover från urinblåsan och dessa skickas för analys i mikroskop. Svaret på proverna kommer efter ett par veckor och då kan diagnosen fastställas och fortsatt behandling planeras. Ofta innebär det att du får göra regelbundna kontroller med cystoskopi.

Efter operationen

Det kan svida i urinröret efter att katetern tagits bort och det kan också läcka urin. Det kan vara svårt att hinna till toaletten när du blir kissnödig. Besvären med trängningar och sveda avtar gradvis och försvinner oftast efter någon vecka.

Även om urinen är klar direkt efter operationen kan den bli lite blodfärgad av och till de första veckorna efter operationen. Det är viktigt att du dricker rikligt, cirka två liter per dygn, tills urinen klarnar igen.

Ibland kommer en spontan blödning cirka två veckor efter operationen när sårskorpan släpper. Om det blir en större blödningar med koagelbildning (klumpar) som kan ge urinstopp ska du uppsöka akutmottagningen på hemorten. Om du får hög feber, frossa eller ökade trängningar kan det vara tecken på urinvägsinfektion och du ska kontakta vården.

De två till tre första veckorna efter operationen är det bra att undvika tung kroppsansträngning som till exempel löpning, cykling, tunga lyft eller samlag eftersom det kan göra att det börjar blöda från såret inne i blåsan.

Du sjukskrivs efter behov och i samråd med läkare.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad du kan förvänta dig i din kontakt med vården

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt, där det är tydligt:

  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • vad som är ditt nästa steg i din vård och behandling
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan. 

Din överenskommelse – ditt patientkontrakt hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Prata gärna med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt och om du har frågor kring din delaktighet i din vård.

Viktigt före och efter operation

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Före och efter operation

Här kan du läsa mer om bland annat narkos och tiden efter en operation.

Till toppen av sidan