Hörselundersökningar på barn

Hörselundersökning på barn från 8 månaders ålder

Innehållet gäller Gävleborg

När barnet inte kan tala om att hen hör ett ljud under en hörselundersökning används ljud-bild-mätning. Testet kallas också för VRA (visual reinforcement audiometry). Testet görs på små barn, men även äldre barn som inte kan vara med på annat sätt.

Ett litet barn tittar på en bildskärm med en intressant lila figur under en hörselundersökning. En audionom och barnets förälder finns också i rummet.

Under barnets första levnadsår utvecklas hörseln. Den ligger till grund för talutveckling och kommunikation. Det är viktigt att medfödda hörselnedsättningar upptäcks tidigt. Dels för att följa barnets språkutveckling och allmänna utveckling. Dels för att kunna börja behandla hörselnedsättningen så tidigt som möjligt. Läs om hur undersökning av hörseln går till på barn i olika åldrar.

Så går det till

Före hörselundersökningen kontrollerar en läkare om barnet har något vax i öronen och tittar samtidigt på hur trumhinnan ser ut.

Man kan mäta hörseln hos barn på flera olika sätt. Ibland kan flera olika tester behövas för att få en så bra bild som möjligt av hur barnet hör och för att ta reda på var en eventuell hörselnedsättning sitter.

Ljud-bild-mätning

En audionom bedömer barnets hörsel genom att observera reaktioner hos barnet när hen hör ett ljud. 

Ljudet kommer från en av flera högtalare och barnet vänder huvudet eller blicken åt det håll ljudet kommer ifrån. Motivationen för barnet är en intressant bild eller en filmsekvens att titta på. Testrummet är ljudisolerat och små barn sitter oftast bäst i förälderns knä framför den som gör undersökningen. Större barn kan sitta själva på en stol.

Automatiska tester

Det finns också automatiska tester att mäta hörseln med. En metod upptäcker svaga ljud, så kallade otoakustiska emissioner, från barnets öra och kallas därför OAE. En liten propp placeras i barnets öra. Den innehåller en ljudsändare och en mikrofon. Sändaren skickar iväg ett klickljud som sätter örats hårceller i rörelse. Dessa rörelser blir ett svagt ljud som fångas upp av mikrofonen.

Undersökningen är snabb och orsakar inget obehag för barnet. Vid ett godkänt resultat kan en hörselnedsättning av betydelse för språkutvecklingen med stor säkerhet uteslutas.

Trumhinnan kan också undersökas med en så kallad tympanometer. En propp placeras då i hörselgången. Med hjälp av en svag ton och en kort tryckförändring registrerar den trumhinnans rörlighet och trycket innanför trumhinnan. Barnet kan känna det som ett lock för örat en kort stund, men mätningen går snabbt och orsakar inget obehag för barnet. 

Förberedelser inför undersökningen

Det är viktigt att få en lugn och tyst testsituation, lämna därför syskon hemma. Är barnet mätt och utsövt har det lättare att koncentrera sig och samspela med audionomen. Barnet får suga på napp eller ha med sig en snuttefilt eller ett gosedjur.

Så här går en hörselundersökning till på barn från 8 månaders ålder. Audionomen bedömer barnets hörsel genom att observera reaktioner hos barnet när hen hör ett ljud. Filmen är skapad av Region Jönköping.

Barnets hörsel- och språkutveckling

Även om det nyfödda barnet har normal hörsel kan hörselproblem uppkomma senare, framför allt till följd av katarr i mellanörat. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel- och språkutveckling.

Hörseln är viktig för barnets utveckling. Här ser du några typiska steg för normal hörsel- och språkutveckling hos barn:

  • 0–3 månader – barnet känner igen välbekanta röster och spritter till vid höga ljud.
  • 3–6 månader – barnet börjar jollra och vänder sig åt det håll som ljudet kommer ifrån.
  • 6–12 månader – barnet förstår ord som till exempel mamma och pappa och reagerar också på sitt eget namn.
  • 12–18 månader – barnet säger sina första ord, förstår enkla uppmaningar och reagerar på ljud som kommer långt ifrån.
Till toppen av sidan