Läs andras frågor

Finns det olika typer av knäproteser och vilken är i så fall starkast?

Fråga

Jag har knäledsartros och ska få en knäprotes inopererad. Som jag förstod det skulle den endast limmas på lårben respektive skenben, med någon plastdetalj emellan. Jag är mycket aktiv inom sport och friluftsliv och det hoppas jag kunna fortsätta vara.

Min fru fick en knäledsprotes för några år sedan som skruvades in i den ena bendelen och limmades på den andra. Är det samma typ eller finns det flera och vilken är i så fall starkast?

När protesen inte håller längre, kan den bytas mot en ny och i så fall hur många gånger?

Svar

Dina frågor är viktiga och berör många personer som har knäledsartros. Många som har stora besvär av knäledsartros får en knäledsprotes inopererad.

Många olika typer av knäproteser

Det finns många olika typer av proteser och det är svårt att jämföra resultaten av operation med de olika proteserna. Det kan skilja mellan hur duktig och van operatören är och hur van operatören är vid just den aktuella protesmodellen. Det är också så att operatören kan välja olika modeller till olika personer beroende på ålder, kön och hur uttalad artrosen är. Om det fanns en modell som var klart bättre än övriga, så skulle det inte finnas så många olika modeller. 

Hållbarheten på knäproteser finns noga studerat i det svenska knäprotesregistret

De flesta som får en knäprotes behöver inte byta ut den under sin livstid. Hållbarheten på proteserna är mycket god. Tio år efter operationen är det bara var tionde som har behövt byta ut protesen. Tekniken vid operationen har förbättrats genom åren och även urvalet av vilka personer som har bäst nytta av en operation. Detta tillsammans med förbättringar av själva proteserna har lett till att hållbarheten ökat genom åren.

I nuläget ser det ut som om att 90 procent av de proteser som opererats in de senaste tio åren kan beräknas hålla i minst 20 år. Att protesen blir utsliten är inte den enda orsaken till att den kan behöva bytas ut. Även infektioner i knät kan leda till protesbyte, även om det är mindre vanligt. 

Jag kan inte av din beskrivning avgöra vilken modell din ortoped planerar att operera in på dig. Inte heller vilken protes din fru har fått. Men läkare i Sverige använder genomgående bra proteser. Ortopedens vana vid protesmodellen gör att det oftast är bäst att låta ortopeden bestämma modell.

Chansen är god att din protes kommer att hålla i många år

Men protesen går att byta ut om det behövs. Eftersom proteserna håller så länge är det sällsynt att du behöver byta ut den mer än en gång, men det är möjligt att den kan bytas ytterligare en gång om det skulle behövas. Slitaget på proteserna minskar med stigande ålder, eftersom du inte är lika aktiv när du är 80 eller 90 år.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan