Skador på armar och ben

Korsbandsskada

Den vanligaste orsaken till att du kan få en skada på korsbandet är att du har vridit knät kraftigt. Det kan inträffa när du till exempel spelar fotboll eller om du faller när du åker slalom. Det är oftast det främre korsbandet som skadas. De flesta blir bra med fysioterapi.

Knäleden består av skelett och leder. Du har två korsband som hjälper till att stabilisera knät och att hålla samman lårbenet med skenbenet och vadbenet. Det är vanligare att skada det främre korsbandet, som brukar gå av helt eller delvis.

Besvären kan komma direkt efter själva olyckan men även först senare, till exempel när du börjar med någon fysisk aktivitet.

Symtom

När du har skadat korsbandet kan det kännas som att något går sönder i knät. Det gör mycket ont. Knät brukar också svullna kraftigt inom några timmar och du får svårt att stödja på benet.

Efter några dagar eller veckor har du inte lika ont och svullnaden har gått ned. Då är det i stället vanligt att knät känns ostadigt när du går och att det kan kännas som att knät viker sig när du går nerför trappor.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har skadat korsbandet och har besvär. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får väldigt ont, har svårt att gå eller om knät svullnar kraftigt. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Behandling

Det är vanligt att du får gå med kryckor och ta smärtstillande läkemedel i ett par veckor efter skadan. Fysioterapi är den viktigaste behandlingen för att du ska bli bra.

Med hjälp av fysioterapi kan du träna upp knät så att det fungerar bra trots att korsbandet är skadat. De flesta blir bra med träning inom ett år, men en del kan ha besvär även efter att skadan har läkt.

Du kan behöva bli opererad. Vid operationen tas en sena från benet och fästs i knät för att ersätta det skadade korsbandet.

Läs mer om artroskopi och korsbandsoperation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Aktuella artiklar

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Korsbandsoperation

Du kan behöva opereras för att ersätta ett skadat korsband. Det gäller framför allt om du håller på med idrotter där belastningen på knät är stor. Det nya korsbandet görs av en annan sena från ditt ben. Man blir oftast bra efteråt.

Till toppen av sidan