Suomeksi/Finska

Säädökset ja oikeudet

Regler och rättigheter - finska

Current articles

Visa innehåll som:
Sinulle, joka puhut vähemmistökieltäDu som talar ett minoritetsspråk - finska

Jos kuulut kansalliseen vähemmistöön, sinulla on joissain tapauksissa oikeus käyttää äidinkieltäsi hoivapalvelusektorilla. Seuraavassa kerromme eri tilanteita koskevista säännöistä.

Valmistaudu käyntiin lääkärin vastaanotolla – 10 vihjeen avullaFörbered ditt läkarbesök – tio tips - finska

Valmistautuminen auttaa hoitoon osallistumisessa ja yksilöllisessä tarveperustaisessa toteutuksessa yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. Turvallinen ja riskitön hoito perustuu potilaan ja hoitohenkilöstön väliseen toimivaan keskusteluyhteyteen.

Tilan uudelleenarviointi, toisen lääkärin lausuntoNy medicinsk bedömning, second opinion - finska

Jos lääkäri toteaa sairauden, jonka johdosta potilaan edessä on vaikeita terveydentilaa koskevia päätöksiä, hänellä saattaa olla oikeus uuteen, toisen lääkärin tekemään tilan uudelleenarviointiin (nk. second opinion). Tilan uudelleenarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa tarvitsemansa hoidon.

PotilaslakiPatientlagen - finska

Potilaslaki on laadittu potilaita varten. Potilaslain mukaan sinulle tulee antaa tietoa sairaudestasi ja siihen saatavilla olevista hoitovaihtoehdoista. Näin voit itse osallistua hoitoasi koskeviin päätöksiin. Sinulle tulee antaa tietoa myös siitä, missä tarvitsemaasi hoitoa on tarjolla.

Toimintarajoitteisen henkilön hammashuollon tukiTandvårdsstöd om man har en funktionsnedsättning - finska
Tulkkaus muille kielilleTolkning till andra språk - finska

Ruotsia puhumattomalla on oikeus tulkkiin tavatessaan lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilön tai hammashuollossa työskentelevän. Hoitohenkilöstö voi useimmissa tapauksissa varata tulkin. Tulkkaustarpeesta ilmoitetaan käyntiaikaa varatessa.

Hoitopaikan valintaVälja vårdmottagning - finska

Avohoitoa tarvitessa saa itse valita avohoitoa antavan terveyskeskuksen tai vastaanoton. Avohoitopaikan saa valita mistä tahansa Ruotsissa.

VIdeo: Voinko itse valita hoidon?Film: Får jag välja behandling? - finska
Video: Voinko saada apua hoitokontaktien ylläpitämisessä?Film: Kan jag få hjälp att hålla reda på mina vårdkontakter? - finska
Video: Voinko vaikuttaa saamaani hoitoon?Film: Kan jag påverka vilken vård jag får? - finska
Video: Kuunnellaanko minua lääkärin vastaanotolla?Film: Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? - finska
VIdeo: Kuka voi lukea potilastielojani?Film: Vem kan läsa min journal? - finska
Video: Mihin otan yhteyttä, kun sairastun?Film: Vem kontaktar jag när jag är sjuk? - finska
Video: Hoitopaikan valintaFilm: Välja vårdmottagning - finska
To the top of the page