اطلاعات جمع¬شده در مورد کووید ۱۹

واکسیناسیون کوید-۱۹ برای افراد ۶۰ ساله به بالا

Vaccination mot covid-19 för dig som är 60 år eller äldre - Skåne - persiskaThe content concerns Skåne

آیا شما در اسکونه زندگی می کنید و در سال 1961 یا قبل از آن به دنیا آمده اید؟ سپس به زودی نامه ای از مرکز درمانی خود دریافت خواهید کرد. این برنامه بیان می کند که چگونه رزرو قرار ملاقات برای دریافت واکسین علیه کووید-۱۹ نمایید.

شما انتخاب می کنید که آیا شما می خواهید واکسن دریافت کنید یا خیر. واکسیناسیون  رایگان است.

To the top of the page