Hjälpmedel

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Vi är den enhet inom Dalarnas hjälpmedelscenter som tillhandahåller medicinska behandlingshjälpmedel för till exempel andning, cirkulation, dialys, infusion och sondnäring för användning av enskild person i hemmet, samt även inom vård och omsorg.

Önskar du få ett hjälpmedel förskrivet, vänd dig då till din vårdcentral eller till den specialistmottagning som behandlar dig. Ibland behövs det remiss från din läkare på vårdcentralen till en specialistmottagning för bedömning av hjälpmedelsbehov.

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel på 1177.se 

Till toppen av sidan