INFEKTIONER I HJÄRNA OCH NERVER

TBE - fästingburen hjärninflammation

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det finns vaccin mot TBE.

Här kan du läsa mer om fästingbett. En annan sjukdom som sprids via fästingar är borrelia.

Symtom

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad. Först är det vanligt att få något eller några av följande symtom:

De första symtomen varar i ett par dagar till en vecka. Sedan blir de flesta friska.

En del blir allvarligt sjuka

Hos ungefär en tredjedel sprids viruset vidare till hjärnan eller hjärnhinnorna, ibland både och. Där orsakar viruset en inflammation. Symtomen kommer då ungefär en vecka efter att de tidigare symtomen har försvunnit, och är följande:

 • hög feber
 • svår huvudvärk
 • kräkningar
 • ljuskänslighet och ljudkänslighet
 • förvirring
 • koncentrationssvårigheter.

Ungefär var tionde person som smittas får olika symtom på förlamning.

TBE hos barn

Barn under sju år som smittas av TBE blir oftast lindrigt sjuka, men ett fåtal får allvarligare symtom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har TBE. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har TBE och känner dig mycket sjuk. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Var finns TBE?

I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige. Allra vanligast är viruset i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter och runt Mälaren.

TBE finns också till exempel på följande ställen:

 • runt Vänern och Vättern
 • i Göteborgstrakten
 • i vissa områden i Östra Skåne, Blekinge och Halland
 • på Gotland och öarna Stora Karlsö och Gotska Sandön
 • i vissa områden i Bohuslän.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du statistik och kartor som visar hur många som har blivit smittade av TBE på olika ställen i landet.

I andra länder

Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Det finns vaccin mot TBE. Du bör vaccinera dig om du bor eller vistas mycket i ett riskområde. Vaccinet ger ett bra skydd och har få biverkningar.

Du kan vaccinera dig på vårdcentraler, vaccinationsmottagningar och vissa apotek. Barn kan vaccineras mot TBE från ett års ålder.

Skydda dig mot fästingbett

Du kan till viss del skydda dig mot fästingbett. Här är exempel på vad du kan göra:

 • Ha på dig stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns.
 • Ha mörkt färgade kläder på dig. De drar till sig färre fästingar än ljusa kläder. Däremot kan fästingarna vara lättare att upptäcka på ljusa kläder.

Då är fästingar aktiva

Fästingarna är aktiva när temperaturen stiger över fyra till fem grader. Det betyder vanligtvis att säsongen för fästingar varar från tidigast mars till senast november.

Undersökningar och utredningar

Ett blodprov visar om kroppen har börjat tillverka antikroppar mot TBE.

Om läkaren misstänker att du har en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna får du lämna ett ryggvätskeprov.

Behandling

Det finns ingen behandling för själva sjukdomen, utan infektionen läker ut av sig själv. Du kan däremot få vård för de olika symtomen.

Du kan behöva vårdas på sjukhus om du har fått en hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Hur smittar TBE?

TBE betyder fästingburen hjärninflammation och orsakas av ett virus som sprids av fästingar.

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Fästingar behöver blod för att utvecklas, och de får blod genom att bita sig fast på fåglar och däggdjur. Genom blodet kan fästingarna infekteras med olika smittämnen och föra dem vidare.

Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Risken att smittas är liten

Även i riskområdena är det högst två av hundra fästingar som är bärare av viruset. Därför är det liten risk att smittas efter enstaka fästingbett. I Sverige blir drygt 300 personer sjuka i TBE varje år.

Du är immun för resten av livet om du en gång har haft TBE.

TBE under graviditeten

Det finns inget som tyder på att TBE påverkar graviditeten eller fostret.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det kan ta flera månader att bli frisk om viruset har spridits till hjärnan eller hjärnhinnorna. Då kan det centrala nervsystemet påverkas och du kan få till exempel följande besvär:

 • gångsvårigheter
 • talrubbningar
 • koncentrationsstörningar
 • minnesstörningar
 • förlamningar.

Besvären kan finnas kvar under en lång tid. Ibland kan de bli bestående.

Någon enstaka person avlider av TBE, men det är mycket ovanligt.

Till toppen av sidan