Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

För besök vid någon vårdinrättning betalar du i regel en patientavgift. Avgiften varierar beroende på var besöket sker, när besöket sker och vad besöket gäller. Varje vårdinrättning vet vilka besöksavgifter som gäller. Vissa besök är avgiftsfria. Du betalar också en avgift per dygn, om du ligger på sjukhus.

Tack vare högkostnadsskyddet behöver du inte betala mer än 1300 kr i besöksavgifter under en tolvmånadersperiod. Gränsen är en "högstagräns", vilket innebär att den som erlagt avgifter för till exempel 1 200 kronor endast betalar 100 kronor för nästkommande besök, även om avgiften för detta besök är fastställd till ett högre belopp.

(För sjukresor finns ett liknande högkostnadsskydd. Den som under en tolvmånadersperiod har sjukresekostnader för mer än 2 400 kronor har fria resor under resten av perioden.)

Om du måste vänta mer än 45 minuter vid ett planerat besök har du rätt att få tillbaka besöksavgiften.

Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård, personer 85 år och äldre har avgiftsfri öppenvård. Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. För intyg, vaccinationer och övrig förebyggande vård uttas avgift enligt särskild prislista.

Avgifter - Öppenvård

Läkarbesök primärvård  200 kr
Läkarbesök specialistvård 350 kr
Läkarbesök akutmottagningen Falun/Mora (dygnet runt, inget jourtillägg) 400 kr
Besök hos sjuksköterska primärvård/ specialiserad vård 150 kr
Besök hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling) 150 kr
Sterilisering på icke medicinsk grund
(ingår inte i högkostnadsskyddet)
1300 kr

Avgifter - Första remissbesök i specialistvård efter remiss från primärvård

Läkare 350 kr
Annan vårdgivare 150 kr
Vid akutremiss från primärvård till akutmottagning/motsvarande 200 kr

Tilläggsavgifter

Tillägg för läkares hembesök 50 kr
Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kr
Telefonrådgivning som föranleder läkarinsats, t ex recept och förlängning av sjukintyg 100 kr

Avgifter - Sjukvårdande behandling

(t ex hos fysioterapeut, distriktssköterska)

Individuell 150 kr
Tillägg för hembesök 50 kr
Grupp (gymnastiksal, bassäng) 100 kr

Avgifter - Friskvård

Individuell eller gruppträning i gymnastiksal eller bassäng 50 kr/per gång
150 kr/per månad
300 kr/tremånadersperiod

Avgifter - Internetbaserad vård

Internetbaserad vård (ex iKBT) 100 kr/vecka

Avgifter - Röntgen

Inför/efter besök 150 kr
Vid akutbesök 0 kr

Avgifter - Provtagning

Inför/i samband med läkarbesök 0 kr
För kontroll 150 kr

Avgifter - Riktad hälsoundersökning

Aorta 150 kr
Gynekologi 0 kr (från 2018-01-01)
Mammografi 0 kr

 

 

Avgifter - Kopparspiral

Kvinnor ej fyllda 20 år 100 kr
Kvinnor 20 år och äldre 200 kr

Avgifter - Hjälpmedel

Per utlämnat hjälpmedel 250 kr
Per par hörapparater 250 kr

Avgifter - Sent avbokat eller uteblivet besök

Gäller samtliga besök, fakturaavgift tillkommer 300 kr + fakturaavg.

Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Återbud debiteras inte om orsaken är egen eller eget barns plötsliga sjukdom.

Faktureringsavgift, autogiro och e-faktura

Vid sent avbokat/ uteblivet besök 50 kr

Autogiro

Region Dalarna erbjuder autogiro och anmälan sker antingen via internetbank eller blankett.

Blankett kan skrivas ut via länk eller beställas via e-post.

Ifylld blankett skickas till:
Region Dalarna
Ekonomienheten/Redovisningen
Box 712
791 29 Falun

OBS! Ombud/godman måste bifoga fullmakt med blankett.

Blankett autogiro

E-post: patient.avgifter@regiondalarna.se

E-faktura och digital brevlåda (Kivra)

Betala dina fakturor från Region Dalarna enkelt och säkert med e-faktura. Är du ansluten till Kivra får du fakturor från Region Dalarna i din digitala brevlåda.

Hur fungerar e-faktura?

E-faktura innebär att vi skickar dina fakturor elektroniskt till din internetbank. Du får en avisering i din internetbank och betalar fakturan genom att välja konto och godkänna betalningen.

Fakturauppgifterna är redan ifyllda och du behöver inte fylla i uppgifter som till exempel OCR-nummer, betalningsinformation och förfallodatum. Betalningsdatum och belopp kan du ändra om du vill.

Du har även möjlighet att via din internetbank titta på fakturan i sin helhet och titta på historiska e-fakturor.

Vilka är fördelarna?

E-fakturan innebär ett säkert och miljövänligt sätt för oss att distribuera fakturor samtidigt som det förenklar betalningen för dig:

  • Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda.
  • Du behöver inte ange krångliga OCR-nummer eller referenser, vilket heller då inte riskerar att bli fel.
  • Utnyttja möjligheten att genom inställningar i din internetbank, betala e-fakturan per automatik på förfallodagen.
  • Alla dina e-fakturor finns tillgängliga via din internetbank i upp till 18 månader.
  • Du kan ta emot och betala e-fakturor var du än befinner dig i världen.
  • På sikt bidrar e-fakturan till en bättre miljö, då pappersfakturan och utskick av densamma inte längre behövs.

Hur gör jag för att få e-faktura?

För att du ska kunna betala med e-faktura krävs att din internetbank stödjer e-faktura. Grundfunktionaliteten är densamma för alla internetbanker som är anslutna. Anmälan respektive avanmälan av e-faktura gör du när du är inloggad på din internetbank.

För mer information kontakta din internetbank.

Avgifter - Sluten vård

Barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kr
Personer 20 år och äldre 120 kr/dygn

Ambulansavgift

Utryckningsavgift ambulans (ingår i högkostnadsskyddet) 200 kr

Högkostnadsskydd och frikort

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i en region. Det gäller också om man söker vård i annan region än där man bor.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 300 kronor i patientavgifter. Man börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs.

När man har betalat upp till den nivå som regionen beslutat får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått högkostnadsbeloppet nästa gång.

Sjukvård 1300 kr
Sjukresor 2400 kr
Hjälpmedelsavgift 1300 kr

Avgifter - Värnpliktiga, häktade, anhållna, omhändertagna av kriminalvårdsanstalt

(Gäller både öppen och sluten vård) 0 kr
Till toppen av sidan