Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Appar och hjälpmedel som underlättar vardagen

Innehållet gäller Västra Götaland

Allt fler människor med olika former av funktionsnedsättning, söker idag efter appar och andra tekniska hjälpmedel som kan ge stöd för minne, koncentration, kommunikation, tid och planering. I den här artikeln finns tips på olika former av kommunikationsstöd.

Två händer håller en mobiltelefon

Appsök

Appsök är en tjänst från Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde. Appsök har utvecklat en metod för tillgänglighetsgranskning och analys av appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen.

Här kan du hitta kvalitetsgranskade appar

Apportalen

Malmö stad står bakom Apportalen där du hittar du appar, program och webbplatser som har skapats för att underlätta i vardagen och bidra till ökad självständighet. Apparna är sorterade utifrån behov som minne, lokalsinne och motivation.

Hitta digitalt stöd på Apportalen

Hjälpmedel på 1177.se

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation är två olika hjälpmedelsgrupper. Beroende på vilken funktionsnedsättning och vilka behov man har, kan man behöva hjälpmedel från den ena eller båda grupperna.
Man kan behöva få kognitivt stödjande hjälpmedel om man har svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det kan till exempel handla om att planera sin tid, att läsa eller att hitta i sin omgivning.

Kommunikationshjälpmedel kan vara till nytta om man har svårt att tala eller uttrycka sig på annat sätt. 

Läs mer om hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

Läs mer om hjälpmedel

Till toppen av sidan