Råd om läkemedel

Hjälp inte resistenta bakterier - ta inte antibiotika i onödan

Innehållet gäller Västra Götaland

Ju mer antibiotika vi använder desto större är risken att bakterierna blir allt mer motståndskraftiga, det vill säga resistenta, mot antibiotika.

Skydda antibiotikan

Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. 

På webbplatsen skyddaantibiotikan.se finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. 

Tre angelägna budskap är:

 • Tvätta händerna för att undvika smitta.
 • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
 • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den.

Många länder har fått problem med bakterier som är resistenta mot nästan all antibiotika. I Sverige har vi hittills varit förskonade, men nu blir det allt fler resistenta bakterier även här. Vi måste alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika för att försöka bromsa denna utveckling.

Antibiotika har räddat miljontals liv

Antibiotika har funnits i snart 70 år och är vårt viktigaste vapen för att kunna behandla svåra bakterieinfektioner som annars kan ha dödlig utgång. Antibiotika är också en förutsättning för många behandlingar, som stora operationer, cancerterapi och vård av för tidigt födda barn.

Kroppens eget immunförsvar är effektivt mot vanliga bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation, bihåleinflammation och lindrig halsfluss. Vid de flesta av dessa infektioner bidrar antibiotika blygsamt eller inte alls till en snabbare läkning, om du är frisk för övrigt. Antibiotika har ingen effekt alls vid virusinfektioner, till exempel förkylning. Vid allvarlig lunginflammation däremot har antibiotika avgörande effekt.

Är det skadligt att äta antibiotika i onödan?

Det är inte bra att äta antibiotika i onödan. De nyttiga bakterier du bär på slås ut och kan ge plats åt resistenta bakterier att föröka sig, till exempel i tarmen. Att bära på resistenta bakterier är oftast inte farligt för en frisk person. De kan dock orsaka en infektion som är svår att behandla. Om du har en kronisk sjukdom eller ska genomgå en operation ökar den risken.

Undvik att ta antibiotika i anslutning till utlandsresa eftersom det kan öka risken att bli bärare av resistenta bakterier – de är vanligare i många länder vi reser till, till exempel i Sydostasien.

Antibiotika kan dessutom ge biverkningar som diarré och hudutslag.

Hur undviker du smitta?

 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök.
 • Handsprit kan användas istället för handtvätt, till exempel på sjukhus.
 • Tvätta händerna ofta i förkylningstider.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Använd näsdukar för engångsbruk.

Goda råd om egenvård

 • Att sova med huvudet högt kan lindra förkylningssymtom.
 • Dryck och flytande kost kan lindra om du har ont i halsen och svårt att svälja.
 • Dryck kan lindra vid hosta. Hostmedicin har vanligtvis ingen större effekt.
 • Vid feber eller smärta kan febernedsättade och smärtstillande preparat som paracetamol (Panodil, Alvedon med flera) lindra.
 • Avsvällande nässpray kan lindra vid nästäppa.
 • Undvik fysiskt ansträngande aktivitet när du är sjuk.
Bilden förklarar när antibiotika ska användas och inte.

Antibiotika har ingen effekt vid:

 • lindrig halsfluss
 • förkylning
 • luftrörskatarr
 • vanlig hosta

Antibiotika har tveksam effekt vid: 

 • öroninflammation hos barn mellan 1 och 12 år
 • bihåleinflammation

Antibiotika kan lindra symtom vid:

 • halsfluss
 • blåskatarr

Antibiotika kan minska risken för följdsjukdom vid: 

 • öroninflammation hos spädbarn
 • vissa sårinfektioner

Antibiotika ska användas vid:

 • borrelia
 • klamydia och gonorré

Antibiotika räddar liv vid:

 • sepsis (blodförgiftning)
 • hjärnhinneinflammation
 • lunginflammation
 • njurbäckeninflammation

Behöver du råd om vård?

Ring din vårdcentral under dagtid eller sjukvårdsrådgivningen 1177, som är öppen hela dygnet, för att få råd om vård.

Till toppen av sidan