Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Reseråd och vaccinationer

Operationer utomlands kan ge en otrevlig överraskning

Innehållet gäller Västra Götaland

Varje år reser miljontals människor världen över till andra länder för att köpa sjukvård till låga priser, bra service och för att slippa vårdköer. Medicinsk turism är en miljardindustri i stark frammarsch. Men det kan finnas risker: antibiotikaresistenta bakterier, infektioner och svagt patientskydd.

Att köpa sjukvård utanför det land man bor, är en gigantisk miljardindustri som växer. Många som söker sig utomlands ser också en chans att kombinera semestervistelse eller släktbesök med en operation eller behandling. Idag har man som patient i många fall också rätt till ersättning för planerad vård i andra EU-länder

Den internationella sjukvården erbjuder bland annat: organtransplantationer, hjärtoperationer, höftledsoperationer, tandvård, plastikkirurgi och så vidare.
Inte minst lockelsen att få billig plastikkirurgi är stor.

Ökad infektionsrisk

Att söka sig utomlands kan ha sina nackdelar. Som patient är du sårbar. Man har ett nedsatt allmäntillstånd efter till exempel en operation samtidigt som du kanske befinner dig i en miljö med tropiska sjukdomar och en bakterieflora som vi svenskar inte alls är vana vid.

Då många länder har problem med svårbehandlade antibiotikaresistenta bakterier ökar risken i samband med sårinfektioner eller på grund av bristande hygienrutiner. Det är också vanligare med vissa infektioner efter operation än i Sverige.

Intensivvård - särskilt hög risk

Antibiotikaresistenta tarm- och hudbakterier är vanligt förekommande i många länder.
– En av de mest allvarliga riskerna är om man hamnar inom intensivvården i vissa länder. Där finns en stor risk för att få med sig hem olika former av resistenta bakterier, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

I värsta fall tar man med sig antibiotikaresistenta bakterier med sig hem till Sverige. En antibiotikabehandling av en infektion kan då försvåras eller till och med bli nästan omöjlig att genomföra. Efter hemkomsten finns risk för smittspridning till den nära omgivningen. Behöver du läggas in på sjukhus finns det en risk att du smittar dina medpatienter.

Etiska och juridiska frågor

Det finns en del frågetecken förutom de rent medicinska med att söka vård i andra länder. Är det rätt att man som välbärgad västerlänning ska gå före i sjukvårdsköer i låginkomstländer? Finns det en risk för illegal organhandel? Stjäl den lukrativa vården resurser från landets vanliga sjukvård?

Det finns också juridiska frågor: Vad händer om något går fel? Finns det patientförsäkring och vad täcker den?
Det är den enskilde patienten som har ett ansvar att kontrollera patientskyddet i det land man söker vård i.

Till toppen av sidan