Lungor och luftvägar

Hosta och slem i luftvägarna

Hosta är vanligt och kan ha många orsaker. Här kan du läsa mer om hosta och sjukdomar som ger hosta och slem i luftvägarna.

Innehåll - Hosta och slem i luftvägarna

Visa innehåll som:
Hosta

Oftast beror hostan på en förkylning och då går den över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Hosta kan också bero på andra sjukdomar i luftvägar eller lungor.

Hosta hos barn

Den vanligaste orsaken till att barn hostar är en förkylning, men besvären kan också bero på till exempel krupp eller astma. Hosta går oftast över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Ibland behöver barnet behandling mot det som orsakar hostan eller för att minska besvären.

Kikhosta

Kikhosta är en smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta. Barn som är yngre än sex månader kan bli allvarligt sjuka.

Bronkiektasier – förstorade luftrör

Bronkiektasier innebär att delar av luftrören är förstorade. När du har bronkiektasier bildas det mycket slem i luftrören som du med tiden kan få svårt att hosta upp. Det finns behandling som lindrar besvären.

Cystisk fibros

Cystisk fibros, CF, är en ovanlig sjukdom som innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än normalt.

Mer på 1177.se

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Att ge läkemedel till barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. Det finns därför en del läkemedel som barn inte ska ta. För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt att det används på rätt sätt och i rätt dos.

Så fungerar luftvägar och lungor

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera.

Till toppen av sidan