Hjärta, blod och lymfkörtlar

Hjärtskola kan rädda liv

Innehållet gäller Västra Götaland

Forskning visar att deltagande i hjärtskola kan rädda liv. Hjärtskolor hålls normalt på sjukhusen men nu finns en digital variant. – Det är endast 40 procent av patienterna som erbjuds hjärtskola som också deltar. Det beror exempelvis på avstånd, problem med transport eller att man jobbar. Mot den bakgrunden funderade vi på hjärtrehab om att göra hjärtskolan mer tillgänglig, säger Maria Bäck, specialistfysioterapeut och projektledare för den digitala tjänsten.

Kvinna promenerar invid gult rapsfält
Att gå i hjärtskola och förändra sina levnadsvanor kan kraftigt minska risken för återinsjuknande. Foto: Pixabay

Maria Bäck och hjärtrehabiliteringsteamen på SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vet att det finns ett stort informationsbehov hos patienter med kranskärlssjukdom.  
–  Målet med en hjärtskola är att förändra patientens levnadsvanor med fysisk träning, minskad alkoholkonsumtion, bättre kost, minskning av stress och tobaksstopp, förklarar Maria Bäck.

Maria Bäck och hennes kollegor hade redan startat ett arbete med en digital hjärtskola. På grund av covid-19 ställdes de fysiska träffarna in och det blev ännu svårare få ut nödvändig information till hela patientgruppen.  Att slutföra arbetet med den digitala hjärtskolan blev därmed än viktigare.
I ett första steg är det patienter som tillhör SU som bjuds in. Faller satsningen väl ut kommer andra sjukhus också kunna använda sig av hjärtskolan.

Till toppen av sidan