Hjärta, blod och lymfkörtlar

Digital hjärtskola kan rädda liv

Innehållet gäller Västra Götaland

Forskning visar att deltagande i hjärtskola kan rädda liv. Hjärtskolor hålls normalt på sjukhusen men nu finns en digital variant. – Det är endast 40 procent av patienterna som erbjuds hjärtskola som också deltar. Det beror exempelvis på avstånd, problem med transport eller att man jobbar. Mot den bakgrunden funderade vi på hjärtrehab om att göra hjärtskolan mer tillgänglig, säger Maria Bäck, specialistfysioterapeut och projektledare för den digitala tjänsten.

Kvinna promenerar invid gult rapsfält
Att gå i hjärtskola och förändra sina levnadsvanor kan kraftigt minska risken för återinsjuknande. Foto: Pixabay

Maria Bäck och hjärtrehabiliteringsteamen på SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vet att det finns ett stort informationsbehov hos patienter med kranskärlssjukdom.  
–  Målet med en hjärtskola är att förändra patientens levnadsvanor med fysisk träning, minskad alkoholkonsumtion, bättre kost, minskning av stress och tobaksstopp, förklarar Maria Bäck.

Maria Bäck och hennes kollegor hade redan startat ett arbete med en digital hjärtskola. På grund av covid-19 ställdes de fysiska träffarna in och det blev ännu svårare få ut nödvändig information till hela patientgruppen.  Att slutföra arbetet med den digitala hjärtskolan blev därmed än viktigare.
I ett första steg är det patienter som tillhör SU som bjuds in. Faller satsningen väl ut kommer andra sjukhus också kunna använda sig av hjärtskolan.

Tipsar om nya levnadsvanor

Den digitala hjärtskolan är indelad i olika avsnitt som innehåller både texter och filmer. Innehållet är framtaget av experter inom hjärtsjukvården och syftar till att ge ökad kunskap om hjärtsjukdom, dess riskfaktorer och de vanligaste läkemedlen. Det finns råd om hur man kan förändra sina levnadsvanor och hur man själv kan minska risken för ett återinsjuknande.
Här finns också ett kapitel om känslomässiga reaktioner.

Hjärtskolan innehåller övningar och uppgifter. Som patient uppmanas man att fylla i självskattningsformulär och det går att följa sin rehabilitering via diagram och specifika värden. Behandlaren kan få varningsflagg om patienten är inne på helt fel väg. En kommande funktion innebär en möjlighet för patienten att ställa frågor.

Västra Götaland

Livsstilsverktyget

Vill du öka dina kunskaper om hälsa och förebygga livsstilssjukdomar? Då kan du anmäla dig till den forskningsbaserade digitala tjänsten Livsstilsverktyget. Du kan göra övningar, tester och får tillgång till en mängd tips och vetenskapliga fakta. Det kan handla om stress, sömn, oro, relationer, ensamhet, mat, motion och mikrovanor. Du får också stöd i att förbättra din livskvalitet och hitta en inre balans, vilket är viktigt för den långsiktiga hälsan.

Du kan delta i studien från och med 18 års ålder och om du har tillgång till internet. Det är gratis för dig att använda verktyget.
Här kan du anmäla dig och läsa mer om Livsstilsverktyget

Bra behandlingsresultat

Tommy Skjulsvik, regionutvecklare, ansvarig för Stöd och behandling som man hittar i e-tjänsterna på 1177 och Annika Johnsson, regionalt införandestöd har hjälpt till med de tekniska bitarna med att lägga in hjärtskolan som ett stödprogram i e-tjänsten Stöd och behandling. Tommy Skjulsvik tror på satsningen.
– Den digitala hjärtskolan kan man ju gå när man vill och behöver. Dessutom måste man inte vara på plats. Jag tror absolut man kan uppnå samma behandlingsresultat som ett fysiskt möte. Man kan ta del av informationen i lugn och ro, läsa texten och se filmerna flera gånger, säger han och tillägger att det finns en stor outnyttjad potential vad det gäller digitala patientutbildningar.

Nackdelen tycker han är att patienten behöver en viss digital vana, tillgång till dator, smartphone eller surfplatta samt ha e-legitimation för inloggning. Dessutom finns utbildningen bara på svenska.

Fick svar på sina frågor

Berit Pedersen, 72, gjorde en ballongvidgning den 9 mars i år. Berit tyckte att det var viktigt att se över sina levnadsvanor. Berit menar att hjärtskolan handlar mycket om sunt förnuft men det var skönt att få ett kvitto på att hon var inne på rätt spår.
– Jag ville veta om jag själv kunde påverka saker i rätt riktning eller om jag gjorde något dåligt. Man blir trygg i att veta att man gör rätt, till exempel vad det gäller fysisk aktivitet, att få veta om man ska vila eller ta i. Jag var nyfiken på om det fanns spärrar eller begränsningar.
– Om man jämför med att vara på en föreläsning så är det svårt med spontana frågor. Men jag tycker ändå att jag har fått svar på de frågor jag hade.

Livsviktig kunskap

För att studera sambandet mellan hjärtskola och död har forskare via registret Swedeheart, följt upp 48 000 personer under 75 år som fick sin första hjärtinfarkt. Av dessa deltog 37 procent i hjärtskola. Efter två år sågs en nära halverad risk att avlida och efter fem år minskade risken med 38 procent, jämfört med de som ej deltagit. (Källa European Journal of Preventive Cardiology 2020, Vol. 27(2) 145–154 The European Society).
FOTNOT: Den digitala hjärtskolan har finansierats av Innovationsfonden

Till toppen av sidan