Hjärta, blod och lymfkörtlar

Hjärtbesvär och hjärtfel

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med hjärtat.

Innehåll - Hjärtbesvär och hjärtfel

Visa innehåll som:
 • Hjärt-kärlsjukdomar som beror på förändringar i generna

  Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen beror på förändringar i generna. Sjukdomarna kan överföras mellan olika generationer i en genetisk släkt.

 • Hypertrofisk kardiomyopati, HCM

  Hypertrofisk kardiomyopati är en sjukdom som gör hjärtmuskeln tjockare. En del märker inte av sjukdomen medan andra blir andfådda, får ont i bröstet, hjärtklappning och svimmar.

 • Dilaterad kardiomyopati, DCM

  Dilaterad kardiomyopati är samlingsnamn för ett antal sjukdomar. De gör att hjärtmuskeln blir svagare och hjärtrummen vidgas utan att det beror på högt blodtryck, kranskärlssjukdom eller fel på hjärtklaffarna.

 • Medfött långt QT-syndrom, LQTS

  Medfött långt QT-syndrom är en hjärtsjukdom som beror på en genetisk förändring. Sjukdomen orsakar en elektrisk störning i hjärtats muskelceller.

 • Medfödda hjärtfel hos barn

  Ett medfött hjärtfel innebär att det finns missbildningar i hjärtat eller i de stora blodkärlen. De flesta hjärtfel ger inga eller lindriga besvär, men ibland kan det vara mer allvarligt. Då får barnet ofta symtom under sina första veckor i livet och kan behöva opereras.

 • Olika typer av medfödda hjärtfel hos barn

  Medfödda hjärtfel är den vanligaste orsaken till hjärtsjukdomar hos barn. Det kan till exempel vara hål i hjärtats skiljeväggar eller förträngningar av hjärtklaffarna eller de stora kärlen. De flesta barn mår bättre efter behandling, men behöver ofta fortsätta att komma på undersökningar under många år.

 • Hjärtsvikt

  Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad.

 • Hjärtklaffsjukdomar

  I hjärtat finns klaffar som får blodet att gå i rätt riktning. De kan bli förträngda eller läcka.

 • Hjärtinfarkt

  Vid hjärtinfarkt har en blodpropp täppt till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera.

 • Blåsljud från hjärtat

  Blåsljud från hjärtat upptäcks oftast vid en läkarundersökning och är vanligast i åldern två till fyra år. De flesta som har blåsljud i hjärtat får inga besvär och behöver ingen behandling

Mer på 1177.se

Så fungerar hjärtat och blodomloppet

Hjärtat pumpar blod genom kroppens blodkärl. Blodet pumpas ut till kroppens olika organ och vävnader och sedan tillbaka till hjärtat igen. Det kallas blodomloppet.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan