Långa telefonköer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Det är många som ringer 1177 på grund av förkylning.
Har du förkylningssymtom ska du stanna hemma. Det finns mycket du kan göra själv. Läs om förkylning på 1177.se.
Läs om vad du kan göra om du har covid-19

Lärande, förståelse och minne

Utbildning om demens

Innehållet gäller Västra Götaland

Västra Götalandsregionen följer nationella riktlinjer inom vård och omsorg vid demenssjukdom. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och kommunens socialtjänst, erbjuda ett utbildningsprogram till anhöriga till personer med demenssjukdom. Vårdcentralen ska då samverka med en rehabenhet.

Utbildningen handlar om demenssjukdom och dess symtom, orsaker, förväntade utveckling och möjliga behandlings- och stödinsatser från samhället.

Det finns dessutom ett program som riktar sig både till personen med demenssjukdom och dess anhöriga. Det handlar om relationer.

Det finns också ett individuellt anpassat stöd till unga anhöriga till personer med demenssjukdom.

Kommunens socialtjänst ska vidare kunna erbjuda anhöriga avlösning, exempelvis i hemmet eller i form av särskilt boende eller dagverksamhet. Den anhöriga kan då avlastas och få egen tid.

Till toppen av sidan