Så samarbetar vård och omsorg

Samordnad individuell plan, SIP, Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Det är vanligt att man behöver hjälp från flera olika håll när man är i behov av stöd. Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är inkopplade, är det möjligt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med SIP är att du ska få dina och eventuella närståendes behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet och samordning tillgodosedda.

Samordnad individuell vårdplanering, SIP
Vid en samordnad individuell plan, SIP, är patientens behov i centrum. När flera verksamheter samverkar ökar chanserna till framgång. Här är några exempel på aktörer som kan vara med på SIP.

Behöver du hjälp från både socialtjänst och hälso- och sjukvård är Västra Götalandsregionen och din kommun skyldiga att upprätta en SIP. Det står i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
SIP kan användas oavsett ålder. Du själv och dina närstående kan också meddela socialtjänsten, skolan eller hälso- och sjukvården att en SIP önskas.

I allt arbete med en SIP är det du som är huvudpersonen. Det är din situation, erfarenhet och upplevda behov som utgör utgångspunkten för SIP. Om det är lämpligt och du vill det, kan närstående ges möjlighet att delta i arbetet med SIP. Du kan också tacka nej till en samordnad individuell plan.

Till toppen av sidan