Om varumärket 1177

Riktlinjer för kommunikationssamarbeten med 1177

Här hittar du information om vilka som får kommunicera genom 1177, vilka som får samarbeta med 1177 och hur samarbetet ska se ut. Riktlinjerna gäller både för kommunikationssamarbeten och för sajten 1177.se.

1177 som avsändare

Ett exempel på en kombinerad logotyp, med 1177 och Region Gävleborg.
Ett exempel på en kombinerad logotyp, med 1177 och Region Skåne

1177 är regionernas och kommunernas gemensamma varumärke för information och tjänster inom hälso- och sjukvård. Varumärket får användas i olika typer av kommunikation, som i trycksaker, kampanjer eller digitala tjänster.

När informationen eller tjänsten har en region eller en kommun som avsändare ska logotypen 1177 användas tillsammans med regionens eller kommunens egen logotyp.

Varumärket 1177 får, tillsammans med det egna varumärket, användas i regioners och kommuners upphandlade eller egenutvecklade digitala tjänster inom området hälso- och sjukvård, som riktar sig till invånare. De krav som ställs för att få använda varumärket är att:

 1. Huvudmannen för hälso- och sjukvård, en region eller en kommun, ansvarar för att vården som bedrivs via den digitala tjänsten är förenlig med hälso- och sjukvårdslagen samt uppfyller de kvalitetskrav för exempelvis informationssäkerhet och personuppgiftshantering som huvudmannen ställer.
 2. Invånaren ska kunna hitta den digitala tjänsten på 1177.se och få information om vad tjänsten innehåller.
 3. Om tjänsten genererar journalinformation ska invånaren i efterhand kunna nå sin personliga information via Journalen på 1177.se. Om detta krav inte kan uppfyllas direkt ska huvudmannen ha en tidplan för när detta kan ske för att få använda varumärket i den digitala tjänsten.

Information från regionala och kommunala verksamheter

När hälso- och vårdverksamheter tar fram kommunikationsmaterial med 1177 som avsändare gäller följande:

 • Den regionala verksamheten ska stämma av förslag på material och innehåll med regional 1177-kommunikatör eller regional redaktör för 1177.se. Avstämning ska göras innan produktionen påbörjas. Om det motsvarande gäller kommunal verksamhet kontaktas kommunikationsavdelningen för avstämning.
 • Det ska följa 1177s riktlinjer för varumärke, språk och bild.
 • Innehållet ska vara medicinskt kvalitetssäkrat.
 • Materialet ska ha regional eller kommunal logotyp tillsammans med logotyp för 1177.
 • Materialet publiceras och förvaltas hos den region eller kommun som har tagit fram materialet.

Regional verksamhet kan till exempel vara Regionalt cancercentrum (RCC), Smittskyddsenheten eller grupperingar av flera regionala verksamheter. Kommunal verksamhet kan exempelvis vara elevhälsan. 

1177 samarbetar bara med offentliga verksamheter

Vid samarbeten där 1177 är huvudavsändare

När du jobbar med kommunikation där 1177 ska vara avsändare är det viktigt att tänka på följande:

 • Följ varumärkesmanualen för 1177 och riktlinjer för språk, bild och rörlig media.
 • Kontrollera att informationen i materialet och på sajten 1177.se stämmer överens. Det går bra att ha fördjupande information i materialet, som kanske inte finns på sajten.
 • Hänvisa eller länka till en eller flera kanaler inom 1177. Det kan till exempel vara en text på 1177.se, eller att man ska ringa telefonnumret 1177.

Punktlistan gäller oavsett om materialet är nationellt eller regionalt.

Om material tas fram i samarbete med ytterligare en offentlig verksamhet ska 1177 vara huvudavsändare. Samarbetet ska vara utskrivet med text. Använd inte en logga för samarbetspartnern.  Exempel på den här formen av samarbete kan vara när en offentlig verksamhet vill informera om något särskilt, till exempel om en undersökning eller behandling. Materialet kan vara broschyr, plansch till väntrum eller bildspel för väntrums-tv.

Gemensamma kommunikationssatsningar och kampanjer med offentliga verksamheter

En annan form av samarbeten är gemensamma kommunikationssatsningar och kampanjer, där 1177 samverkar tillsammans med andra offentliga verksamheter. De kan vara nationella eller regionala.

Vid gemensamma kommunikationssatsningar och kampanjer gäller följande:

 • Regionernas kommunikationsdirektörsnätverk ska godkänna nationella kommunikationssatsningar med andra offentliga verksamheter.
 • 1177 ska vara med och godkänna budskap, utformning och vem eller vilka som ska vara avsändare i den gemensamma kampanjen.
 • 1177 ska framställas jämbördigt med de andra offentliga verksamheterna i kampanjen.
 • Kanaler inom 1177 kan användas för att sprida informationen om kampanjen.

Kampanjsidor på 1177.se

Det är bara kampanjer som drivs på regional nivå med 1177 som avsändare, som kan ha en kampanjsida på 1177.se. Då gäller följande:

 • Kampanjsidan ska följa riktlinjer för språk och riktlinjer för bild för 1177
 • Kampanjsidan ska vara 1177.se/kampanjnamnet. Inga externa kampanjwebbadresser får användas.
 • Kampanjer som drivs på regional nivå med en annan avsändare än 1177 får inte använda 1177.se-adressen i sin kommunikation. Kampanjen måste ha en egen sajt och egen grafisk profil.

När du ska marknadsföra material som inte har 1177 som avsändare

1177 uppmärksammar ibland kampanjer från andra avsändare, utan att ha ett samarbete.

Innan 1177 uppmärksammar kampanjen ska det först göras en bedömning om ämnet passar varumärket. Därefter om och hur 1177 kan stärka uppmärksamheten kring kampanjen. Det är kommunikationsenheten eller den nationella redaktionen för 1177.se som bedömer och diskuterar.

Kampanjen kan marknadsföras på följande sätt:

 • Med en nyhet i pressrummet för 1177.
 • Med ett inlägg i twitterflöde för 1177.
 • Med ett inlägg på regionala Facebook-sidor.
 • Med en puff på startsidan på 1177.se.

Länka till motsvarande information på 1177.se, till exempel om det handlar om en sjukdom, en behandling eller rättigheter i vården.

Du kan publicera en regional puff eller nyhet på 1177.se, om du har en regional aktivitet under kampanjperioden.

Oftast gäller detta vid förfrågningar om att marknadsföra kampanjer som har en annan avsändare:

 • 1177 marknadsför inte andra verksamheters kampanjer nationellt.
 • 1177 använder inte kampanjmaterial i nationella kanaler.
 • 1177 hänvisar inte till andra verksamheters kampanjsajter.

Det gäller både om förfrågan gäller en offentlig verksamhet eller en kampanj som bara en eller ett fåtal regioner är delaktiga i.

Vad gäller för sajten 1177.se?

Publicera gärna regionala artiklar och tillägg på 1177.se, istället för att producera tryckt material. Då kan läsaren alltid få uppdaterad information. Fler läsare kan också ta del av informationen. Publicera inte PDF:er som ska delas ut till en patient vid ett personligt möte.

När du ska ta fram och publicera något på 1177.se

Följ redaktionella processer, språkliga riktlinjer och bildriktlinjer som finns för 1177. Det gäller för allt material som publiceras på 1177.se, oavsett om det är regionalt tillägg i en artikel eller ett samarbete med en offentlig verksamhet.

Stäm av med redaktionen på 1177.se om du vill ta fram och publicera något nationellt på 1177.se. Det kan till exempel vara material från en regiongemensam verksamhet  eller en regional artikel som du vill göra nationell. Materialet behöver godkännas enligt de redaktionella processerna som finns framtagna för 1177 innan det publiceras.

Regionala tillägg och regionala artiklar bör användas istället för, eller som komplement till, regionala trycksaker så att relevant regionalt innehåll finns tillgängligt digitalt. Informationsmaterial som är avsett för att delas ut vid ett personligt möte med patienten ska inte ligga som en nedladdningsbar fil på 1177.se.

Det går bra att publicera information på sajten om andra varumärken som drivs av en region.

Då gäller följande:

 • 1177.se ska endast informera om verksamheten, inte vara huvudsajten för information om verksamheten. Det är viktigt då många verksamheter har egna sajter och telefonnummer som inte ska blandas ihop med 1177.
 • 1177.se ska hänvisa till dessa hjälplinjer i de artiklar där det är relevant. Hänvisa med både telefonnummer och länk till aktuell sajt.
 • Verksamheten bör finnas med kontaktuppgifter i Hitta vård på 1177.se.
 • På telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning kan man få hjälp med hänvisningar till dessa hjälp- och stödlinjer, när det behövs.

När du ska skriva om annan offentlig verksamhet inom vård och omsorg

Läsaren vet inte alltid vad som är regionens ansvar och vad som är kommunens ansvar. Därför kan det vara bra att informera om offentlig verksamhet inom vård och omsorg som inte är regionernas ansvar. Det kan till exempel vara om kommunernas vård- och omsorgsverksamhet.

Det är då viktigt att det är 1177.se som informerar om kommunernas verksamhet, och inte kommunen som informerar om sin verksamhet.

Det enklaste sättet att informera läsaren om information eller tjänster som finns hos annan offentlig verksamhet är att länka från 1177.se. Följ riktlinjerna för länkning när du gör det. 

Länka till dolda sidor hos andra verksamheter

1177.se kan ibland ha länkar till dolda texter hos andra offentliga verksamheter. Att en text är dold innebär att läsaren inte kan hitta texten på den andra sajten, utan bara komma dit via 1177.se. Läsaren kan då få fördjupad information på den andra webbplatsen. Den här typen av samverkan innebär att respektive verksamhet tar ansvar för, förvaltar och står som avsändare för sitt eget innehåll. 

För att ha en sådan samverkan behövs en överenskommelse om utökat samarbete mellan den nationella redaktionen för 1177.se och verksamheten.

Till toppen av sidan