Vården i Västra Götaland

Patient som medskapare

Innehållet gäller Västra Götaland

Invånare, patienter och närstående är viktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården. Genom patientmedverkan blir patientens roll och ställning i vården tydligare.

De senaste åren har den traditionella synen på patienten som mottagare av vård förändrats. I dag ses patienten som medskapare och en viktig resurs för utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården. Syftet med patient som medskapare är att patienter och närståendes synpunkter, erfarenheter och upplevelser fångas upp, beaktas och används i de arbeten och projekt som Västra Götalandsregionen driver för att utveckla och förbättra vården. Vi kallar det Levande bibliotek just för att patienter och anhöriga har viktig kunskap som vi vill ta del av.

Intresserad? Gör så här

Läs mer om Levande bibliotek – där hittar du mer information, intresseanmälan samt kontaktuppgifter.

Till toppen av sidan