Stöd och behandling via nätet

Internetbaserat stöd och behandling – frågor och svar

Innehållet gäller Västra Götaland

Vad är internetbaserat stöd och behandling?

Stöd och behandling via nätet är en nationell invånartjänst. Du loggar in via 1177.se. Här får du behandlingsprogram och uppgifter eller övningar du kan göra på egen hand när det passar dig. Du behöver därmed inte besöka hälso- och sjukvården lika ofta. 

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett exempel på en behandling som fungerar bra via nätet. Den är uppdelad i olika avsnitt och du får skriva ner tankar, känslor och beteenden. Din behandlare vägleder dig genom innehållet, ger återkoppling och svarar på frågor under hela behandlingstiden. Ni kan kommunicera via e-tjänsten och telefon. Det kan också hända att ni behöver träffas igen.

Västra Götalandsregionen kan idag erbjuda KBT via nätet vid de här problemen/diagnoserna:

  • ångest
  • depression
  • oro
  • sömnproblem
  • stress 

Vilken nytta kan jag som patient ha av internetbaserat stöd och behandling?

Vården kan anpassas efter just dina behov. Du får möjlighet att vara delaktig i din egen vård på nya sätt.
Tjänsten är enkel att använda och fungerar både från mobiltelefon, surfplatta och dator. Du kan använda den oberoende av var du är och du behöver inte passa tider.

Ersätter stöd och behandling via nätet vanlig behandling?

Ibland kan du genomföra din behandling helt och hållet via internet. Eller så kan den vara ett komplement till annan behandling som du erbjuds.

Har jag som patient kontakt med någon behandlare?  

Innan terapin startar har du en personlig kontakt med din behandlare. Du får då berätta om dig själv och dina besvär. Tillsammans går ni igenom om KBT via nätet är ett alternativ för dig.

Under hela behandlingstiden vägleds du genom innehållet, får återkoppling och svar på din frågor.

Fungerar KBT via nätet lika bra som traditionell behandling? 

Ja, det visar forskning och erfarenheter. Patienter som har lindriga till måttliga ångest- och depressionstillstånd och/eller sömnproblem, kan få lika god hjälp som vid traditionell behandling.

Vilken utrustning behöver jag, funkar det med både mobiltelefon, dator och surfplatta? Behövs kamera?

Det fungerar lika bra med mobil som med dator eller surfplatta. Du behöver inte använda någon kamera.

Hur gör jag för att logga in på 1177.se?

Se här hur du loggar in på 1177.se.

Vart kan jag vända mig om jag har problem med inloggning eller teknik?

Du når teknisk support via telefonnummer 08-123 135 00, alla dagar kl. 06.00 – 22.00. Längst ned på sidan om e-tjänsten finns en länk där du kan mejla tekniska frågor.

Vem kan få stöd och behandling via nätet och vart vänder jag mig?

KBT är en behandling med målsättning att du ska må och fungera bättre genom att förändra tankar och beteenden eller lära dig att förhålla dig på nya sätt till dina upplevelser. När du söker hjälp bedömer vårdpersonalen och du tillsammans om KBT via nätet är ett alternativ för dig. Om inte, erbjuds du hjälp på annat sätt.

Kan jag få stöd och behandling på ett annat språk än svenska?

Nej, just nu finns stöd och behandling bara på svenska.

Hur fungerar det för mig som har funktionsnedsättning?

Tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal går ni igenom om KBT via nätet är ett alternativ för dig. Om inte erbjuds du hjälp på annat sätt.

Kan jag välja stöd och behandling via nätet från en annan vårdcentral än den jag är listad på eller från en annan region?

Ja, det går bra. Patientlagen och valfrihet gäller vid internetbaserat stöd och behandling precis på samma sätt som vid traditionella behandlingsformer. Läs mer om patientlagen. Du kan dock behöva lista om dig.


Informationssäkerhet

Hur kan jag vara säker på att ingen obehörig får tillgång till min information?

För att ta del av e-tjänsten Stöd och behandling loggar du in på 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas internettjänster.

Vad händer med min individuella information från behandlingen när jag har slutfört den? Hur länge sparas informationen?

När du är färdig med din behandling kommer du och din behandlare tillsammans överens om hur länge din information ska finnas kvar i e-tjänsten. Det kan vara bra att den ligger kvar en tid så att du har möjlighet att gå tillbaka och reflektera över behandlingen.

Även när man får behandling via nätet förs en patientjournal. Den finns kvar även efter att din individuella information i e-tjänsten tagits bort.

Vem kan ta del av min information i e-tjänsten?

Det är bara den eller de behandlare och patientadministratörer som har hand om just din behandling som har tillgång till din information i e-tjänsten. Patientdatalagen gäller vid internetbaserat stöd och behandling precis på samma sätt som för journalföringen vid traditionella behandlingsformer. Läs mer om journalföring.

Till toppen av sidan