Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.
Västra Götaland

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Västra Götaland

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

Du kan läsa delar av din journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård samt Folktandvården via nätet.

I Journal via nätet kan du se information från:

  • Sjukhusens journalsystem (från och med 1 juni 2016).
  • Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen (från och med 1 november 2016).
  • Vaccinationer från Närhälsan (från och med 1 november 2016).
  • Provsvar från Närhälsan (från och med 18 juni 2018)
  • Doseringsbrev innehållande PK-värden från sjukhusens AK-mottagningar (från och med 1 april 2019).
  • Folktandvården (från och med 1 december 2020).
  • 1177 Vårdguiden på telefon (från och med 10 juni 2021).

Det är endast den information som producerats från och med datumen ovan som visas. Äldre journalinformation kan du begära ut i pappersformat

Från 1 april 2019 visas doseringsbrev innehållande PK-värden från sjukhusens AK-mottagningar.

Du kan inte läsa alla typer av journalinformation via nätet. Till exempel visas ännu inte röntgensvar, röntgenbilder från Folktandvården eller barn- och ungdomspsykiatri.

Det kan dröja efter din kontakt med vården innan du kan se informationen. Det beror på att anteckningarna måste skrivas in i journalsystemet först.

Frågor och svar om journal via nätet

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Till toppen av sidan