LÄS DIN JOURNAL

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den enhet som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Västra Götaland

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

Du kan läsa delar av din journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård via nätet. E-tjänsten visar information från sjukhusens journalsystem från och med 1 juni 2016. Från och med 1 november 2016 visas journalinformation från Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen. 

Det är endast den information som producerats från och med 1 juni respektive 1 november som visas. Äldre journalinformation kan du begära ut i pappersformat

Från 1 april 2019 visas doseringsbrev innehållande PK-värden från sjukhusens AK-mottagningar.

Det kan dröja efter din kontakt med vården innan du kan se informationen. Det beror på att anteckningarna måste skrivas in i journalsystemet först.

Du kan läsa provsvar från Närhälsan från och med 18 juni 2018. Provsvar tagna på sjukhus visas inte i e-tjänsten ännu, ett arbete pågår för att göra detta möjligt. Vaccinationer från Närhälsan kan du läsa från och med 1 november 2016.

Du kan inte läsa alla typer av journalinformation via nätet. Till exempel visas ännu inte röntgensvar eller barn- och ungdomspsykiatri.

Frågor och svar om journal via nätet

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Västra Götaland

Du som vårdnadshavare har tillgång till ditt barns journalinformation från och med 1 november 2019. Information från Barn- och Ungdomspsykiatri visas inte. Vill du ta del av äldre journalinformation kan du begära ut dina barns journalkopior i pappersformat.

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Västra Götaland

Försegla journalen med hjälp av en blankett

Om du inte har möjlighet att använda 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen för att försegla din journal eller bryta din försegling kan du fylla i en blankett.

Ring Telefonservice på telefonnummer 0774-44 10 10 måndag-torsdag kl. 9-10, för att få mer information om tillvägagångssätt samt en blankett hemskickad till din folkbokföringsadress. 

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem.

Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Västra Götaland

Egen spärr hindrar åtkomst av journal via nätet

Har du begärt att din journalinformation ska spärras? Det innebär att spärren också hindrar din egen åtkomst till att läsa din journal via nätet. Du kan alltid vända dig till din behandlare för att få papperskopior. 

Läs mer om att spärra din journal 

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Jag ser information som inte stämmer i min journal

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefonnummer 0770-72 00 00 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag klockan 6-22. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Till toppen av sidan