Skador på överkropp och höfter

Bäckenbrott

Du kan få ett bäckenbrott om du ramlar eller är med om en olycka. Oftast rör det sig enbart om en spricka i bäckenet. Det kan göra ont, men sprickan brukar så småningom läka av sig själv utan någon behandling.

Det kan räcka med ett litet fall för att du ska få bäckenbrott om du har benskörhet, så kallad osteoporos. Om du inte har benskörhet brukar bäckenbrott vara resultatet av en olycka, till exempel efter ett fall från hög höjd eller i trafiken. Vid svårare bäckenbrott kan flera delar av bäckenet vara skadade.

Symtom

Ett bäckenbrott gör att du känner en kraftig smärta vid höften eller längst ner i ryggen efter att du har fallit omkull. Det brukar vara svårt att stödja på det ena eller båda benen.

När och var ska jag söka vård?

Bäckenbrott behöver oftast inte behandlas, men du kan ha skadat ryggen eller höftleden.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande symtom som kan tyda på en skada av ryggen eller höftleden:

  • Du får mycket ont i ryggen efter ett fall.
  • Du har ont i ryggen och dessutom domningar eller nedsatt känsel kring ändtarmen eller könsorganet.
  • Du har ont i ryggen och dessutom domningar, stickningar eller svagheter i båda benen.
  • Du har svårt att stödja på benet efter att du har ramlat.

Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Hur kan jag förebygga?

Det är bra om du rör på dig varje dag, även om du har benskörhet. Det förbättrar bland annat balansen, vilket minskar risken för att du ramlar och därmed även risken för bäckenbrott.

Det är bra att sluta röka. Det finns hjälp att få om det behövs.

Behandling

En spricka i bäckenet läker så småningom av sig själv, men det kan ta några månader. Det är bra för läkningen att röra på sig, även om det gör ont. Du kan ta smärtstillande läkemedel den första tiden för att lättare kunna röra dig. Du kan till en början behöva hjälp att klara vardagen om du har mycket ont.

Läs mer om vilka rörelsehjälpmedel som finns och hur du gör för att få ett hjälpmedel.

Du kan behöva få behandling mot benskörhet om du har sjukdomen.

Efter ett allvarligt bäckenbrott där bäckenet fått stora skador kan du behöva opereras för att bäckenets ben ska läka i rätt läge. Före en sådan operation blir du sövd med narkosmedel.

Under operationen läggs bäckenbenen i läge med hjälp av en eller flera metallplattor som skruvas fast i benet med skruvar. Ofta sitter skruvarna delvis utanpå kroppen. Skruvar och metallplattor tas ibland bort med en operation när benet har läkt ihop. Då handlar det om en mindre operation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Till toppen av sidan