Akuta råd – första hjälpen

Stabilt sidoläge

En person som inte reagerar men ändå andas normalt är troligen medvetslös. Då måste du hjälpa personen genom att lägga hen i stabilt sidoläge så att luftvägarna hålls öppna.

När du lägger personen i stabilt sidoläge minskar risken att tungan faller bakåt och blockerar luftvägarna. På så sätt riskerar personen inte att kvävas om hen skulle kräkas eller få slem i halsen.

Det är viktigt att kontrollera att personen kan andas själv med normala andetag, innan du lägger hen i stabilt sidoläge.

Kontrollera om personen är vid medvetande

 • Prata med eller ropa på personen och fråga hur hen mår.
 • Skaka personen försiktigt i axlarna.

Du ska utgå från att personen är medvetslös om du inte får någon reaktion. Ropa på hjälp om du är på en plats där det finns andra människor.

Kontrollera om personen andas

Så här gör du för att öppna personens luftvägar:

 • Lägg personen på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på personens panna och böj huvudet lätt bakåt.
 • Lyft upp personens haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under personens underkäke.

Så här gör du för att kontrollera om personen andas normalt:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära personens mun och näsa.
 • Ha din kind över personens näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om ett barn inte andas ska du göra hjärt-lungräddning och ringa 112 efter att du har gjort fem inledande inblåsningar. Om en vuxen inte andas ska du i stället ringa 112 innan du påbörjar hjärt-lungräddning.

Lägg personen i stabilt sidoläge och ring 112 om hen är medvetslös men andas själv med normala andetag.

Stabilt sidoläge

Börja med att lägga den medvetslösa personen på rygg. Lägg armen närmast dig rakt ut med handflatan uppåt.

 • Lägg den bortre armen tvärs över bröstet med handryggen mot kinden. Håll kvar greppet, medan du vinklar upp personens bortre knä med din andra hand.
 • Tryck på knät och vänd personen försiktigt mot dig själv.
 • Dra ut övre benet och vinkla både höften och knäet för att kroppen ska ligga stabilt.
 • Justera personens hand under kinden så att luftvägarna hålls öppna. Se till att huvudet inte kan falla framåt.

Ring 112 efter att personen har lagts i stabilt sidoläge, eftersom hen måste undersökas av läkare så snabbt som möjligt. I väntan på att ambulansen kommer ska personen hållas under uppsikt. Du bör regelbundet titta, lyssna och känna om personen andas. Var uppmärksam på om personen blir sämre.

Film: Så lägger du en person i stabilt sidoläge

Stabilt sidoläge. I den här filmen visar en instruktör från Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning hur du lägger en person i stabilt sidoläge.

Läs mer på 1177.se

Om någon sätter i halsen

Att sätta i halsen kan leda till syrebrist och en livshotande situation om ingen ingriper. Med enkla handgrepp ska du försöka få bort föremålet som har fastnat.

Till toppen av sidan