Akuta råd – första hjälpen

Frågor och svar vid skogsbrand

Har du berörts av brandrök? Här finns information om hur rök påverkar hälsan, vad du ska tänka på om du tar läkemedel och när du bör söka vård.

Vem kan jag kontakta om jag har generella frågor om branden?

Ring det nationella informationsnumret 11313.
Du kan också besöka Krisinformation.se, lansstyrelsen.se eller följa rapporteringen från Sveriges Radio P4

Ska du återvända hem till drabbat område?

Att vara med om en brand kan ofta vara en skrämmande upplevelse, särskilt när det är en omfattande brand. Kanske har du blivit evakuerad eller inte kunnat återvända hem till följd av branden. För att göra det lättare att återvända hem kan du förbereda dig på vad du kan vänta dig. 

Råd till dig som ska återvända hem efter en skogsbrand.

Kan jag få bestående skador av röken?

Att andas in rök är aldrig nyttigt. Men rök från skogsbränder är inte lika skadlig som till exempel rök från brinnande plast då giftig gas bildas.

Framför allt särskilt känsliga personer kan få tillfälliga besvär av rök från skogsbränder, men risken att få bestående skador är liten.

Hur pratar jag med barn om skogsbränderna?

En skogsbrand kan ofta vara en hemsk upplevelse både för vuxna och för barn. Att ge barn stöd i en situation där man själv har svårt med sina känslor är inte alltid enkelt.

Här finns råd om hur du kan tänka när du ska stödja ett barn efter en skogsbrand.

Om jag drar in sot i lungorna – är det farligt?

Du får du i dig sotpartiklar som är retande för luftvägarna om du är nära en brand och andas in tjock rök. Särskilt personer med lungsjukdom kan få besvär av detta.

Jag har KOL. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken om du har KOL. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och stannar inomhus.

Jag har allergi. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken om du har allergi. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och stannar inomhus.

Jag har astma. Är röken farlig för mig?

Du kan påverkas mer av röken om du har astma. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och stannar inomhus.

Du kan behöva öka din dos av läkemedel om du har astma. Prata med din läkare om det.

Jag har en hjärtsjukdom. Är röken farlig för mig?

Du kan få besvär med bröstsmärtor eller andfåddhet om du har en hjärtsjukdom. Därför är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt ordination och söker vård om du får akuta besvär.

Mitt barn har astma. Vad ska jag tänka på?

För barn med astma är det precis som för vuxna med astma att de är mer känsliga för brandröken än andra.

Kontakta den läkare som behandlar ditt barn om ditt barn får ökade besvär.

Jag har ett litet barn. Vad ska jag tänka på?

Barn under 1 år, är oftast känsligare i sina andningsvägar än större barn och vuxna. Det är bra om du i möjligaste mån kan undvika att utsätta spädbarnet för brandröken. Du bör undvika att utsätta barnet för röken om du som vuxen känner sig besvärad av brandröken. Rådet är i sådana fall att hålla sig inomhus med stängda fönster.

Jag är gravid. Kan mitt barn skadas av brandröken?

Nej. Ditt barn kan inte skadas av röken.

Kan jag äta livsmedel som har kommit i kontakt med röken?

Livsmedel påverkas inte. Skölj frukt och grönsaker i vanlig ordning.

Påverkas dricksvattnet?

Enligt Livsmedelsverket ska du inte dricka vatten som har tydlig främmande lukt eller smak. Har du frågor om ditt dricksvatten, kontakta miljökontoret i din kommun.

Råd till dig som tar ditt dricksvatten från egen brunn.

Kan luften ta slut om jag tätar huset mot röken?

En bostad är aldrig helt tät. Det finns ingen risk att luften tar slut. Däremot kan värmen bli till besvär.

När och var ska jag söka vård?

Ring genast 112 om du eller ditt barn har svårt att andas eller har andats in brandrök eller het ånga.

Till toppen av sidan