Fysisk aktivitet och träning

Smittrisker för hudinfektioner vid träning

Innehållet gäller Västra Götaland

När man tränar kan infektioner spridas mellan människor som har hudkontakt med varandra, eller via träningsskydd och träningsredskap. De vanligaste orsakerna är bakterier, virus eller svamp.

Bakteriella hudinfektioner orsakas vanligen av stafylokocker eller streptokocker. Infektionerna brukar föregås av någon skada på huden till exempel ett sår.

För att undvika att infektioner sprids är det viktigt att du håller din hud hel och ren.

  • Använd bara dina egna träningsskydd, kläder och skor.
  • Rengör träningsredskap efter användning.
  • Använd bara din egen handduk och dina egna hygienartiklar.

Kan jag träna med sår?

Ja, om ditt sår är ordentligt täckt med ett lämpligt förband och du känner dig frisk. Sår, som exempelvis små skrubbsår och skavsår, bör vara täckta med plåster. Är såret större kan du behöva använda ett kraftigare och större förband som kan köpas på apotek. Tänk på att alltid tvätta händerna före och efter du byter förband. 

Men - träna INTE om du tror att såret är infekterat, eller om du har en böld på huden.

Varför ska mina sår vara täckta?

Därför att smittämnen från ditt sår annars kan spridas direkt till andra personer, eller via träningsredskap. Det finns också en risk att smittämnen från omgivningen kan hamna i ditt sår och ge dig en infektion.

Hur vet jag om mitt sår är infekterat?

Såret blir ofta rött och svullet, och ibland kan man även få feber. Om du har ett sår eller en böld som gör ont och inte läker, bör du kontakta en vårdcentral för att få hjälp

Läs mer om behandling av små sår

Fakta

Impetigo (svinkoppor) och infektioner med gula stafylokocker är smittsamma hudinfektioner som kan få stor spridning i samband med idrottsutövning. Infektionerna orsakas av bakterier som trivs i fuktiga miljöer och lätt får fäste i redan skadad hud, till exempel sår och eksem.

Fotvårtor orsakas av virus och sprids lätt via duschgolv och omklädningsrum.  

Fotsvamp är en infektion orsakad av hudsvamp. Svamparna trivs i varma och fuktiga omgivningar. Fotsvamp kan smitta genom till exempel handdukar, skor eller golv.

Ringorm och hårbottensvamp är en svampinfektion i huden eller hårbotten. Smitta kan ske via träningsutrustning, till exempel brottarmattor.

Manusunderlag: Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta. Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan