Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Att få hjälpmedel

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Här är exempel på hjälpmedel som du kan använda i skolan:  

  • Personliga hjälpmedel, till exempel en rullstol eller anpassad utrustning för att styra en dator.
  • Läromedel, till exempel talböcker.
  • Utrustning, till exempel bord som är i rätt höjd för dig eller digital teknik med anpassade programvaror.

Ansvaret för hjälpmedel i skolan delas mellan regionen, kommunen och skolan, beroende på vilket hjälpmedel du behöver.

Till toppen av sidan