Att få hjälpmedel

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

En person med anpassade spelkort. Fotografi.
Olika typer av hjälpmedel kan göra det lättare för dig att utöva dina fritidsintressen.

Hjälpmedel att köpa, hyra eller låna

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta för dig att utöva dina fritidsintressen.

Det kan vara ganska enkla produkter, som till exempel anpassade spelkort. Hjälpmedlen kan också vara mer avancerade. Det kan till exempel vara specialbyggda hjälpmedel för idrott, som kälke för ishockey eller sit-ski för utförsåkning.

Det står inte i Hälso- och sjukvårdslagen vad som ska räknas som hjälpmedel. Därför varierar det mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel.

Oftast får du köpa fritidshjälpmedel själv

Sjukvårdspersonal skriver vanligtvis inte ut fritidshjälpmedel. Det innebär att du då själv får köpa fritidshjälpmedel. I vissa regioner går det att få låna fritidshjälpmedel under en begränsad tid. Det är oftast lättare för barn än för vuxna att få tillgång till fritidshjälpmedel.

Vem kontaktar jag?

Kontakta den person som du brukar ha kontakt med för att få hjälpmedel. Beskriv vilket hjälpmedel du behöver eller vad du vill kunna göra. Din kontaktperson kan ge information om var du kan låna, hyra eller köpa fritidshjälpmedel. Hen brukar också kunna informera om bidrag och stipendium som du kan söka.

Svenska Parasportförbundet och ParaMe kan ge mer information om olika idrottsaktiviteter som du kan delta i där du bor. Det finns flera föreningar i landet som har anpassade hjälpmedel att låna ut för den sport man vill ägna sig åt.

Fritidsbanken är en organisation som lånar ut utrustning för sport och fritid. Målsättningen är att alla ska få förutsättningar att prova på olika fritidsaktiviteter och idrotter. Fritidsbanken har med bidrag från allmänna arvsfonden startat ett projekt som kallas Parateket. Det inriktar sig på parasportsutrustning och fritidshjälpmedel.

Sök bidrag

Här är några myndigheter och organisationer där du kan söka bidrag för fritidshjälpmedel från stipendier och fonder:

Mer information om tillgänglighet och delaktighet

Myndigheten för delaktighet

Läs mer på 1177.se

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Till toppen av sidan