SMÄRTLINDRING UNDER FÖRLOSSNINGEN

Lustgas

Lustgas är ett läkemedel som du andas in genom en mask. Gasen påverkar hjärnan så att du slappnar av och inte upplever smärtan lika stark. Det är mycket vanligt att använda lustgas under en förlossning. Det varierar från person till person hur mycket man tycker att metoden hjälper.

Lustgas är en medicinsk metod. Smärtan lindras med hjälp av läkemedel. Här kan du läsa mer om Smärta under förlossningen.

Lustgas och covid-19

Det går bra att använda lustgas om du som ska föda har symtom som förekommer vid covid-19. Prata med personalen på förlossningsavdelningen om du har frågor.

Så går behandlingen till

När du får en värk andas du i en mask eller genom ett rör som du själv håller i. Det bästa är att börja andas in lustgas så tidigt som möjligt vid varje värk. Lustgasens effekt är lite fördröjd och därför är det bra att du andas in i god tid. Andas med långa djupa andetag i masken under värken. Du ska också sluta andas i god tid så att du hinner känna dig som vanligt innan nästa värk.

Det är bra att andas ut i masken också så att lustgasen inte kommer ut i rummet. Mellan värkarna andas du vanlig luft utan masken.

Personalen kan visa hur du ska andas på ett bra sätt.

Det kan ta lite tid innan lustgasen ger full effekt. Du kan pröva några gånger och be barnmorskan om hjälp om det inte fungerar tillräckligt bra.

Det finns olika styrkor på lustgasen. Man brukar starta med den svagaste blandningen mellan lustgas och vanlig luft och sedan öka efter behov.

Hur fungerar smärtlindringen?

Det du andas in är en blandning av lustgas och syrgas. Lustgasen påverkar hjärnan så att det blir lättare att hantera smärtan. Den kan också göra så att du känner dig avslappnad.

Det är olika hur bra man tycker att lustgasen fungerar. För en del fungerar det jättebra och för vissa inte alls. Är du intresserad får du prova.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

Lustgas kan antingen vara den enda smärtlindringsmetoden. Du kan också kombinera den med andra metoder. Alla andra smärtlindringsmetoder kan användas tillsammans med lustgas.

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

I början av förlossningen är smärtan är mer molande och oregelbunden. Då kan det vara svårt att använda lustgasen. Du behöver vara på förlossningsavdelningen för att kunna få lustgas. Dessutom behöver värkarna vara starka och tydliga.

Hur länge verkar smärtlindringen?

Lustgas verkar på en gång och försvinner fort ur kroppen. När du börjar andas vanlig luft brukar effekterna av lustgasen försvinna efter två-tre andetag.

Fördelar med lustgas

  • Varken barnet eller värkarbetet påverkas av lustgasen.
  • Du är själv med och styr över när och hur mycket som behövs.
  • Det gör inte ont att få lustgas. Det behövs inga nålstick.

Nackdelar och biverkningar

  • Du inte kan röra sig fritt utan behöver vara nära andningsmasken.
  • Du kan bli dåsig, yr och illamående.
  • Du kan få minnesluckor.
  • Lustgas är en växthusgas. Den är dålig för miljön och kan vara skadlig för personalen i höga doser under lång tid.
  • Det kan vara svårt eller jobbigt att andas i en mask.

När är behandlingen olämplig?

Det är inte så vanligt att använda lustgas när du krystar. Det kan vara svårt att koncentrera sig på krystningen när du andas lustgas.

Det är också svårt att använda lustgas när du duschar eller badar.

En del mår dåligt av lustgas. I så fall får man sluta använda den.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan