Efter förlossningen

Undersökningar av det nyfödda barnet

Ett nyfött barn blir undersökt på flera olika sätt under sina första dygn. De flesta undersökningar görs på BB innan ni åker hem därifrån. Ni kan behöva komma tillbaka för undersökningar om ni har åkt hem tidigt.

Ett nyfött barns hörsel blir undersökt
Hörselundersökning är en av flera olika undersökningar som görs på det nyfödda barnet. Undersökningen brukar göras när barnet sover.

Den här texten beskriver vilka undersökningar som görs på alla nyfödda barn. Det kan variera en del när vissa undersökningar görs, till exempel beroende på hur förlossningen har gått och på hur barnet och den som har fött barnet mår.

Ibland krävs fler undersökningar, till exempel om barnet har fötts för tidigt eller om det finns misstanke om någon sjukdom eller skada. Barnet får då vårdas på en neonatalavdelning, där personalen är specialiserad på att ta hand om nyfödda barn som är sjuka.

Direkt efter förlossningen

Du som har fött får oftast ha barnet hos dig direkt efter förlossningen, om barnet mår bra. Det är bra om barnet ligger varmt hud mot hud, under ett täcke. Barnet kan ligga hud mot hud hos den andra föräldern eller annan närstående om du som har fött barnet inte orkar eller kan ta barnet direkt.  Under den här stunden behöver barnet lugn och ro, så en del undersökningar kan vänta.

Personalen kan behöva ta med barnet till ett separat barnbord om hen behöver undersökas noggrannare eller få hjälp med till exempel andningen.

Apgarbedömning

En barnmorska eller läkare gör en så kallad apgarbedömning vid 1, 5 och 10 minuters ålder av alla nyfödda barn. Det är en undersökning där personalen tittar på och poängsätter de viktigaste funktionerna och behandlar barnet om det behövs. Barnet kan oftast ligga hos en förälder under tiden.

Vid en Apgarbedömning undersöker personalen följande hos barnet:

 • Hjärtat, att det slår tillräckligt fort
 • Muskelaktiviteten, att barnet rör sig med bra styrka
 • Andningen, att barnet andas regelbundet utan problem
 • Retbarhet, att barnet reagerar med reflexer och grimaser
 • Hudfärgen, om barnet är rosigt och fint eller om det ser blekt eller blått ut, vilket kan vara ett tecken på dålig syresättning.

Undersökning av barnmorska

Efter ett par timmar undersöker en barnmorska barnet noggrannare. Barnet vägs och mäts om det inte är gjort tidigare. Barnmorskan känner till exempel också i munnen för att se att gommen är hel, kontrollerar så att ändtarmen är öppen och tar barnets temperatur.

K-vitamin

Barnet får också en injektion av K-vitamin, som är nödvändig för att blodet ska kunna koagulera. Nyfödda barn kan i början inte själva bilda K-vitamin, utan får en tillfällig brist av vitaminet. Det är livsviktigt att blodet kan koagulera, eftersom en blödning annars kan leda till att barnet förblöder. Injektionen ges i barnets lår.

Vikten

Ett nyfött barn vägs
Barnet vikt kontrolleras flera gånger på BB.

Barnet vägs flera gånger på BB innan barnet åker hem. Det är vanligt att nyfödda bebisar går ner i vikt innan amningen eller flaskmatningen har kommit igång ordentligt. En del barn går ner mer än tio procent av födelsevikten. Då följs vikten och matningen upp snart igen av personal på BB och BVC. 

Bilirubinvärdet

Bilirubinvärdet mäts på ett nyfött barn.
Bilirubinvärdet kontrolleras med en särskild mätare på huden. Om bilirubinvärdet är förhöjt tas även ett blodprov på barnet.

När barnet ligger i magen behöver det fler röda blodkroppar än när det är fött, för att få syre. I samband med förlossningen börjar barnets kropp att bryta ner de röda blodkropparna så att de blir lagom i antal. Bilirubin är ett gult färgämne som bildas när blodkropparna bryts ner, och kan göra att barnets hud och ögonvitor blir gulaktiga. Det kallas gulsot hos nyfödda.

Bilirubinvärdet kontrolleras med en särskild mätare och vid behov med ett blodprov. Om värdena är höga kan barnet behöva få behandling med ett särskilt ljus på huden.

Blodsockret

Blodsockret kontrolleras en eller flera gånger på barn som väger mindre eller mer än förväntat.  Det görs även på för tidigt födda barn och barn till mammor som har diabetes.

Alla barn som visar symtom på lågt blodsocker kontrolleras också. Det kan handla om att barnet är slött, skakar, har ryckningar eller får kramper.

Filmen visar hur blodsockernivån mäts på nyfött barn.

Film om när läkaren undersöker barnet

En film om hur en undersökning av ett nyfött barn kan gå till.

Undersökning av läkare

Alla barn undersöks av barnläkare innan hemgång. Undersökningen går fort och gör inte ont. Barnet undersöks ytterligare en gång om ni har åkt hem från BB inom det första dygnet.

Så undersöker läkaren barnet

Vid undersökningen lyssnar och kontrollerar barnläkaren till exempel följande:

 • Hjärtat, att det slår regelbundet och att det inte finns några blåsljud.
 • Lungorna, att de låter som de ska på båda sidor.
 • Andningen, att den sker utan ansträngning.
 • Reflexerna, att de så kallade nyföddhetsreflexerna finns.
 • Magen, att inre organ känns som de ska.
 • Ögonen, att näthinnan ”lyser röd” när läkaren lyser med en lampa.
 • Huvudformen och fontanellen.
 • Nyckelbenen, att de är hela.
 • Hur barnet rör sig och beter sig.
 • Könsorgan och ändtarm. På pojkar kontrolleras att testiklarna sitter i pungen.
 • Ryggraden, att det inte finns tecken på så kallat ryggmärgsbråck
 • Huden, att den ser ut som den ska eller om barnet har till exempel gulsot.
 • Höfterna, att de är stabila. Det kan barnet tycka är lite obehagligt, men det gör inte ont.
 • Pulsarna i ljumsken, att de är tydliga.

Du som har fött hemma bör låta en barnläkare undersöka barnet inom ett par dagar. Boka detta i samråd med en barnmorska.

PKU-prov

PKU-prov tas på en nyfödd bebis.
PKU-provet tas från ett blodkärl på barnets hand eller fot. Barnet kan få sockervatten i munnen under tiden provet tas.

När barnet är två dygn tas ett blodprov som kallas PKU-prov. Det tas för att undersöka om barnet har någon av ett antal ovanliga sjukdomar. De sjukdomarna är:

 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar.
 • Sköldkörtelhormonbrist.
 • Svår kombinerad immunbrist, så kallad SCID.

Ungefär 70 till 80 av 100 000 barn har någon av dessa sjukdomar och om de upptäcks i tid så kan de oftast behandlas.

Provet tas från ett blodkärl på barnets hand eller fot. Det är bra om barnet är mätt när provtagningen ska göras. Då blir barnet lugnt och det gör mindre ont. Ibland kan barnet få sockervatten i munnen under tiden som provet tas.

Hörseltest

Någon gång de första dygnen får barnet genomgå ett hörseltest. Det görs för att eventuella hörselnedsättningar ska upptäckas så tidigt som möjligt. Testet kallas OAE-test. OAE är en förkortning för otoakustiska emissioner, och betyder små rörelser som bildas när örat bearbetar ljud. OAE kan registreras hos alla som har fungerande hörselorgan, det vill säga hörselgång, trumhinna, hörselben och inneröra.

Undersökningen brukar göras när barnet sover. Det är vanligt att barnet somnar under undersökningen om hen var vaken från början.

Filmen visar hur ett hörselprov går till på ett nyfött barn.

POX-screening

Pox-screening på ett nyfött barn.
En POX-screening görs för att undersöka om barnet har ett medfött hjärtfel.

På BB görs också ett test för att lättare upptäcka medfödda hjärtfel. Det kallas POX-screening. Undersökningen visar hur mycket syre barnet har i blodet i olika delar av kroppen. Undersökningen går snabbt och gör inte ont.

Barnets första kiss och bajs

De flesta barn bajsar och kissar för första gången under sitt första dygn. Ett barns första bajs kallas barnbeck. Det brukar vara segt och grön-svart.

Personalen på BB kontrollerar att barnet har kissat och bajsat innan ni åker hem efter förlossningen.

BVC tar över

När barnet är ungefär en vecka och ni har kommit hem från BB kommer ni att ha er första kontakt med BVC, barnavårdscentralen. Då kommer en BVC-sköterska på hembesök.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Att sköta ett nyfött barn

Att sköta ett nyfött barn

Här får du tips och råd om allt som kommer med en nyfödd. Läs och se filmer om matning, skötsel, säkerhet och om hur det kan vara att bli förälder.

Till toppen av sidan